Gardermoen sept 2020 Marie Skoie

Innkalling årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2022 torsdag 7. april kl. 09 – 10.

Årsmøtet holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte i Skien. For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets nettside.

Det er mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 06.04 på
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 07.04.22.

Agenda:

Sak 1-2022: Valg av dirigent og protokollkomite
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2022: Årsmelding 2021

Sak 3-2022: Regnskap

Sak 4-2022: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOMs arbeidsmål:

  1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
  2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Sak 5-2022 Orientering om oppfølging av det oppdaterte etiske regelverket «Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer»

 Sak 6-2022: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

Sak 7-2022: Valg av styre, revisor og valgkomite

Sak 8-2022: Valg av kommende årsmøtested, 2023

Sakspapirer:
Agenda årsmøte 2022
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Valgkomiteens innstilling 2022

 

Legg igjen en kommentar