Konferanser

Konferanser og reisestøtte

ICOM arrangerer hvert år mange konferanser, workshops og utviklingsprogrammer for museumsansatte. Takket være et stort nettverk med mange eksperter gir dette mulighet til å treffe og lære av kolleger fra hele verden.

Difficult Issues in Museums

Dificultissues

21. – 23. september 2017 arrangerer ICOM Tyskland sammen med de nordiske ICOM-komiteene en konferanse om vanskelige historier ved museene. Konferansen holdes i Helsingborg, og vi håper på god oppslutning fra norske ICOM-medlemmer.

Ønsker du å holde innlegg på konferansen?
Sjekk konferansens blogg
Call for papers er åpen til. 1. april 2017.

For mer informasjon:
Se konferansens egen nettside.

Foto: @ Fotolia, Kantver

ICOMs internasjonale konferanser

Hver tredje år arrangeres ICOMs generalkonferanse med et bredt faglig program satt sammen av foredrag knyttet til konferansens tema, møter i fagkomiteene, et kunstneriske innslag og et omfattende ekskursjonsprogram.  Neste generalkonferanse blir i Kyoto i Japan i 2019.

Flere av de 30 fagkomiteene har årlige konferanser der medlemmene diskuterer aktuelle temaer innenfor sine fagdisipliner.

En oversikt over ICOMs konferanser finnes på ICOMs nettside.

Reisestøtte

Medlemmer av Norsk ICOM kan søke reisestøtte for å delta på generalkonferansen og fagkomiteenes konferanser.

 

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums