Konferanser

Konferanser og reisestøtte

ICOM arrangerer hvert år mange konferanser, workshops og utviklingsprogrammer for museumsansatte. Takket være et stort nettverk med mange eksperter gir dette mulighet til å treffe og lære av kolleger fra hele verden.

ICOMKyoto

ICOMs Generalkonferanse 2019

Fra 1. til 7. september 2019 arrangeres ICOMs generalkonferanse i Kyoto. Her møtes ICOMs fagkomiteer og presenterer et omfattende program for alle fagdisipliner i museumsbransjen. Samtidig er det valg til verv i ICOMs øverste organer og til  styrene i de internasjonale fagkomiteene. Norsk ICOM oppfordrer norske medlemmer til å delta på generalkonferansen, og gjerne engasjere seg i styrer og verv. Norske medlemmer kan søke om reisestøtte for å delta på generalkonferansen, standardsatsen for reisestøtte er satt til kr. 10.000. Søknadsfrist er 1. april.

Les mer om generalkonferansen her

ICOMs internasjonale konferanser

Hver tredje år arrangeres ICOMs generalkonferanse med et bredt faglig program satt sammen av foredrag knyttet til konferansens tema, møter i fagkomiteene, et kunstneriske innslag og et omfattende ekskursjonsprogram.  Neste generalkonferanse blir i Kyoto i Japan i 2019.

Flere av de 30 fagkomiteene har årlige konferanser der medlemmene diskuterer aktuelle temaer innenfor sine fagdisipliner.

En oversikt over ICOMs konferanser finnes på ICOMs nettside.

Reisestøtte

Medlemmer av Norsk ICOM kan søke reisestøtte for å delta på generalkonferansen og fagkomiteenes konferanser.

Tidligere konferanser

Se omtale og program for tidligere konferanser

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums