Styret i Norsk ICOM etter årsmøtet 2021

Styreleder: Atle Ove Martinussen

Styremedlemmer:

Birgitta Fossum, Saemen Sijte

Charis Gullickson, Nordnorsk Kunstmuseum

Håkon Roland, Kulturhistorisk museum, UiO

Marie Skoie, Norsk Folkemuseum

Harald Høiback, Forsvarets museer

Lasse Tjønnøy, Norsk Luftfartsmuseum

Valgkomiteen har bestått av Hans Philip Einarsen (leder), Kathrin Pabst og Erling Kjærnes.

Legg igjen en kommentar