Konkretisering av etiske retningslinjer: Oppdatering om veien videre

I 1,5 år har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Museumsforbundets (NMFs) og ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument på ca. 18 sider. Alle medlemmer i NMF og … Fortsett å lese Konkretisering av etiske retningslinjer: Oppdatering om veien videre