code_of_ethics

Konkretisering av etiske retningslinjer

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Museumsforbundets (NMFs) og ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle medlemmer i NMF og Norsk ICOM, og alle museumsansatte har fått mulighet til å kommentere et utkast gjennom en høringsrunde sommeren 2020 og åpne digitale møter i september 2020.

Dette var tidsplanen : 

22.09.–31.10 2019: Siste gjennomgang av gruppene, innarbeidelse av innspill fra høringsrunden, digitale møter og årsmøter. Redaksjonskomiteen begynner å jobbe parallelt.

01.11.–30.11: Redaksjonskomité tar en grundig gjennomgang av hele dokumentet, evt. med hjelp fra eksterne, inkl. språkvask og design.

01.12.–15.01 2020: Ny høringsrunde. Oppdatert dokument blir sendt til alle medlemmer i ICOM/NMF via e-post og bli også delt via sosiale medier.

18.01.–31.01: Redaksjonskomité går gjennom alle nye innspill og innarbeider endringer.

01.02.–28.02: Ferdig dokument sendes til behandling i styrene i ICOM og NMF.

01.03.–15.03: Eventuelle innspill/rettelser fra styrene tas inn. Endelig dokument utarbeides og sendes 28.03. ut med sakspapirer til ICOMs og NMFs årsmøte i 2020.

Dokumentet ble endelig vedtatt på NMFs digitale årsmøte 2021.
Publikasjonen klar for distribusjon til NMFs og Norsk ICOMs årsmøter i Skien 2022.

Kathrin Pabst    Atle Ove Martinussen    Liv Ramskjær

Legg igjen en kommentar