code_of_ethics

Konkretisering av etiske retningslinjer: Oppdatering om veien videre

I 1,5 år har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Museumsforbundets (NMFs) og ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument på ca. 18 sider. Alle medlemmer i NMF og ICOM og alle museumsansatte har fått mulighet til å kommentere et utkast gjennom en høringsrunde sommeren 2020 og åpne digitale møter i september 2020. Informasjon om bakgrunnen for prosjektet, målet, prosessen så langt og involverte fagpersoner finnes på NMFs og ICOMs nettsider.

Etter behandling på NMFs og ICOMs årsmøter 14. september ser vi at det er behov for en siste runde med grundig gjennomgang. For å ivareta en fortsatt åpen og demokratisk prosess, har redaksjonskomiteen utarbeidet en tidsplan for veien videre. Målet er å legge frem et endelig dokument til godkjenning på årsmøtene i Kirkenes i slutten av april 2020. For at dette dokumentet skal bli et godt verktøy for museumssektoren er det viktig at alle kommer med sine innspill i den videre prosessen, da utkastet som legges frem til godkjenning i Kirkenes vil ha en endelig utforming. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å involvere seg i arbeidet.

Redaksjonskomiteen sender et andreutkast til alle medlemmer i desember 2020 og  tar imot innspill med frist 15.01.2021.
Mer informasjon på Museumsforbundets nettside.

Dette er tidsplanen : 

22.09.–31.10: Siste gjennomgang av gruppene, innarbeidelse av innspill fra høringsrunden, digitale møter og årsmøter. Redaksjonskomiteen begynner å jobbe parallelt.

01.11.–30.11: Redaksjonskomité tar en grundig gjennomgang av hele dokumentet, evt. med hjelp fra eksterne, inkl. språkvask og design.

01.12.15.01.: Ny høringsrunde. Oppdatert dokument blir sendt til alle medlemmer i ICOM/NMF via e-post og bli også delt via sosiale medier.

18.01.–31.01: Redaksjonskomité går gjennom alle nye innspill og innarbeider endringer.

01.02.–28.02.: Ferdig dokument sendes til behandling i styrene i ICOM og NMF.

01.03.–15.03.: Eventuelle innspill/rettelser fra styrene tas inn. Endelig dokument utarbeides og sendes 28.03. ut med sakspapirer til ICOMs og NMFs årsmøte.

Kathrin Pabst    Atle Ove Martinussen    Liv Ramskjær

Legg igjen en kommentar