Kategoriarkiv: Reiserapporter

Å sette sikkerhet i museene på dagsorden

Trygve Lauritzen
Styremedlem i ICMS

Turen til Kyoto ble planlagt og gjennomført som en følge av at jeg har sittet i styret for ICMS i denne perioden. I og med at jeg har pensjonert meg, så er alle kostnader utenom det flotte bidraget fra ICOM Norge dekket av meg selv. Jeg takker for dette.

ICMS er en underavdeling av ICOM og har til formål å sette sikkerhet i museene på dagsorden samt gjennomføre årlige møter for medlemmene. I tillegg gjennomføres workshop i forskjellige land rundt i verden.

Fortsett å lese Å sette sikkerhet i museene på dagsorden

Japansk bogemaking

Atle Ove Martinussen
Styreleiar
ICOM Norge
Dette var første gongen eg har vore med på ei generalforsamling i ICOM. Det var ganske overveldande å vera del av ei generalforsamling med ca 4 500 deltakarar. Programmet var interessant og keynote-føredraga spennande – særleg fann eg føredraget til fotografen Sebastião SALGADO, som viste bilete og fortalde om Amzonas i føredraget «A Brazilian Amazon Forest Initiative» interessant. Salgado viste svart-kvit-bilete frå Amazonas av naturen med fjell, dalar og elva samt menneska som lever i Amazonas. Han klarte å få fram kva verdiar vi er i ferd med å miste gjennom brannane og uthogginga av regnskogen utan å visa eit einaste bilete av brannane, som har herja der lenge. Det var særleg interessant å sjå dei massive fjellformasjonane, som eg faktisk ikkje visste var i Amazonas.

Fortsett å lese Japansk bogemaking

Storage of Collections – Prepare for the Future

Karstein B. Dalaker
Universitetet i Stavanger
Medlem av ICMS

I forbindelse med ICOMs generalkonferanse hadde ICMS en felles temadag med komiteene ICOM-CC mht. konservering og ICAMT mht. arkitektur og museumsteknikk med tema “Storage of Collections – Prepare for the Future”, dvs. ulike aspekter knyttet til sikring og bevaring av samlingene.

Seminaret hadde et bredt faglig innhold med mange foredrag og diskusjoner i etterkant av disse. Denne artikkelen er et kort sammendrag av tre presentasjoner som viser ulike innfallsvinkler til temaet, hhv. ICOMs kartlegging av museers samlinger, eksempel på gjennomførte forbedringer, samt nytenkende samlingskonsept ved bygging av nye museer.

Fortsett å lese Storage of Collections – Prepare for the Future

Large-scale renovation project by architects Aoki Jun and Nishizawa Tezzo

Geir Olav Sebjørnsen
Utstillingsarkitekt Museum Vest
Medlem av ICAMT

Generalkonferanse nr.25 i rekken var denne gang i Japan, nærmere bestemt i den vakre byen Kyoto. 1. september samlet 4500 deltagere seg til konferanse i The Kyoto International Conference Center, et stort konferansesenter som ligger i Takaragaike, Sakyo-ku, Kyoto. Senteret der Kyotoavtalen fra 11. desember 1997 ble undertegnet. I tillegg til et innholdsrikt konferanseprogram med interessante Keynote forelesere, parallelle sesjoner og debatter ble det arrangert en rekke ekskursjoner til omkringliggende områder. Jeg valgte å følge mine kollegaer i ICAMT til Nijo Castle og Kyoto City Kyocera Museum of Art.

Fortsett å lese Large-scale renovation project by architects Aoki Jun and Nishizawa Tezzo

En ny museumsdefinisjon?

Elisabeth Wælgaard Steen
Nordea Museum

Det var en ekstra spenning i luften ved årets generalkonferanse i Kyoto. På konferansens siste dag skulle det ved ekstraordinær generalforsamling stemmes over et forslag om å endre ICOMs definisjon av museum. Forslaget til ny museumsdefinisjon hadde blitt offentliggjort noen uker tidligere. Allerede før konferansen startet ble det klart at forslaget var omstridt. Som det nå skulle være kjent, ble avgjørelsen om museumsdefinisjonen utsatt – etter en lang, ekstraordinær generalforsamling.

Fortsett å lese En ny museumsdefinisjon?

Hiroshima – sterk formidling av sterk historie

Eystein Markusson
Narviksenteret

Som en del av ICOM’s generalkonferanse i Kyoto 1-7.9.19 ble det avholdt en rekke konferanser i de nasjonale og internasjonale komiteene. Siden Narviksenteret er medlem av ICMEMO (International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes) deltok jeg på denne konferansen.

Som en del av denne konferansen ble det arrangert et besøk til Hiroshima, med besøk på minnesteder, museum og flere innlegg. Jeg vil fokusere på dette besøket og særlig den formidling som drives rundt bombingen av Hiroshima.

Fortsett å lese Hiroshima – sterk formidling av sterk historie

Japansk håndverk og estetikk utstilt på museum, og utfordringer med etablering av nye fellesmagasin

Utstill. arkitekt Stein Adler Bernhoft 
Utviklingsenheten i MiST / Museene i Sør-Trøndelag

Den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM, avholdt sin 25. generalforsamling i Kyoto 1.-7. september 2019, og dette var den femte generalkonferansen undertegnede hadde gleden av å delta på.

Jeg fulgte i hovedsak programmet til den internasjonale ICOM-komiteen; ICAMT som er forkortelsen for International Committee for Architecture and Museum Techniques. (Jeg har vært styremedlem i denne komiteen siden 2007, og har innehatt sekretærvervet i 6 år. Under Kyoto-konferansen trådte jeg ut av ICAMT-styret, etter maksimal tillat tid som styremedlem).

Fortsett å lese Japansk håndverk og estetikk utstilt på museum, og utfordringer med etablering av nye fellesmagasin

Tanker omkring bevaring og autentisitet av kulturhistoriske objekter i Japan

Vera de Bruyn-Ouboter, konservator
Ringve Musikkmuseum

Asiatisk tilnærming til bevaring er i stor grad preget av at sjelen ansees som å være noe immaterielt og at gjenfødsel og reinkarnasjon er en logisk konklusjon av dette. Overført til bevaring av kulturarven skjer bevaring i stor grad via fornying, levende produksjon og bruk av objektene. Om man kan snakke om sjel her, forblir sjelen altså levende, selv om materialet «dør» og fornyes.

Fortsett å lese Tanker omkring bevaring og autentisitet av kulturhistoriske objekter i Japan

Sebastião Salgado: A Brazilian Amazon Forest Initiative

Rossella Ragazzi
Associate Professor, Museum and Visual Anthropology
University Museum, The Arctic University of Tromsø

Salgado is plausibly the most known Brazilian photographer of his time. Appreciated for his magistral use of light, he has obtained several international prizes during his career. His photographs represent hard workers, peasants, marginal people, Indigenous people, proletarians, people in camps and diasporas, from all regions of the world. His latest project, “Genesis”, defined by himself as a sort of “antropologia planetaria”, brought him to the most remote regions of Himalaya, Siberia, Argentina, Galapagos, Central Africa, Amazon Forest, and other places, to render the intimate connections between humans, animals, plants, the elements, the geological layers of the earth, the environment.

Fortsett å lese Sebastião Salgado: A Brazilian Amazon Forest Initiative