Konkretisering av etiske retningslinjer

SISTE OPPDATERING (25.09.2020):

Konkretisering av etiske retningslinjer

 

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Nye arbeidsmåter og krav fra eiere, politikere og samfunn de siste årene har ført til et økende behov for en konkretisering av de etiske retningslinjene som gjelder for arbeidet ved norske museer. ICOMs Code of Ethics er et grunnlagsdokument som skal gjelde for museer verden over, og flere land har begynt å lage egne konkretiseringer med utgangspunkt i disse.

Styrene i Norsk ICOM og Norges museumsforbund startet derfor i april 2019 et samarbeid om å lage en konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset behov ved norske museer i dag. Det ble definert ti arbeidsområder som trengte konkretisering, og det ble valgt ut tre eksperter som utformet utkast til oppdaterte retningslinjer for hvert arbeidsområde. Konkretiseringene ble vedtatt av årsmøtene i Norges Museumsforbund og Norsk ICOM i 2021.

I april 2022 ble publikasjonen klar for deling. Arbeidet med engelsk oversettelse ble gjort klart i 2024.

Trykk her for en fullstendig oversikt over arbeidsekspertenes oppdrag, arbeidsområder og fremdriftsplan.

Kontakt ved spørsmål:
Kathrin Pabst (ICOM) – k.pabst@vestagdermuseet.no, 93246157
Atle Ove Martinussen (ICOM) – atle@kulturakademi.no, 90368990
Liv Ramskjær (NMF) – lr@museumsforbundet.no, 92427878