Konkretisering av etiske retningslinjer

SISTE OPPDATERING (25.09.2020):

Konkretisering av etiske retningslinjer: Oppdatering om veien videre

 

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Nye arbeidsmåter og krav fra eiere, politikere og samfunn de siste årene har ført til et økende behov for en konkretisering av de etiske retningslinjene som gjelder for arbeidet ved norske museer. ICOMs Code of Ethics er et grunnlagsdokument som skal gjelde for museer verden over, og flere land har begynt å lage egne konkretiseringer med utgangspunkt i disse.

Styrene i Norsk ICOM og Norges museumsforbund startet derfor i april 2019 et samarbeid om å lage en konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset behov ved norske museer i dag. Det er definert ti arbeidsområder som trenger konkretisering, og det er valgt ut tre eksperter som skal utforme utkast til oppdaterte retningslinjer for hvert arbeidsområde.

Prosessen fortsetter nå med en samling av alle tretti eksperter i november 2019 og et fremlegg av utkast til retningslinjer for alle ti arbeidsområder på NMFs landsmøte i Kirkenes i mai 2020. Her har medlemmene våre mulighet til å komme med spørsmål og innspill, før gruppene avslutter sitt arbeid med et fremlegg av endelige retningslinjer. Hele prosessen avsluttes med trykking av regelverket og en offisiell lansering av oppdaterte retningslinjer i slutten av 2020. (Endring 25.09.2020 med hensyn til oppdatert tidsplan: Retningslinjene vil fremlegges på landsmøtet i Kirkenes i 2021.)

Ekspertene vil ta kontakt med flere andre kollegaer med spesiell ekspertise innen de aktuelle arbeidsområdene og samordne innspillene. På den måten håper vi på et best mulig resultat, der flest mulig kunnskap samles opp og tilrettelegges for andre.

Trykk her for en fullstendig oversikt over arbeidsekspertenes oppdrag, arbeidsområder og fremdriftsplan.

 

Kontakt ved spørsmål:

Kathrin Pabst (ICOM) – k.pabst@vestagdermuseet.no, 93246157

Atle Ove Martinussen (ICOM) – atle@kulturakademi.no, 90368990

Liv Ramskjær (NMF) – lr@museumsforbundet.no, 92427878