Konkretisering av etiske retningslinjer

KONKRETISERING AV ICOMs  MUSEUMSETISKE RETNINGSLINJER FOR BEHOV VED NORSKE MUSEER I 2019/20

Nye arbeidsmåter og krav fra eiere, politikere og samfunn de siste årene har ført til et økende behov for en konkretisering av de etiske retningslinjene som gjelder for arbeidet ved norske museer. ICOMs Code of Ethics er et grunnlagsdokument som skal gjelde for museer verden over, og flere land har begynt å lage egne konkretiseringer med utgangspunkt i disse.

Styrene i Norsk ICOM og Norges museumsforbund mener at tiden er inne at også Norge begynner en slik prosess. Vi inviterer herved alle medlemmer til å komme med innspill om
a) hvilke arbeidsområder som har et særskilt behov for nye eller oppdaterte retningslinjer, og
b) hvem blant norske museumsansatte som har en særskilt kompetanse innen disse felt.

Etter at behovene og tilgjengelig ekspertise er kartlagt, vil vi sette ned arbeidsgrupper for hvert av arbeidsområdene som utarbeider forslag for retningslinjer. Disse forslagene vil så bli lagt frem for alle medlemmer til innspill og diskusjon, både før og under neste landsmøte i Kirkenes i begynnelsen av mai 2020.
Ut fra tidligere innspill fra våre medlemmer ser vi per dags dato behov innen disse arbeidsområdene:

1. Samfunnsrolle
2. Forskning
3. Samlingsforvaltning, inkl. avhending
4. Foto/audio/film
5. Bruk og arkivering av digitale medier
6. Immatriell kulturarv
7. Sponsing/gaver/utleie fra samlingen
8. Ulovlig handel og tilbakeføring av kulturarv

Vi ber nå om innspill til dette samt forslag for hvem som bør sitte i arbeidsgruppene for de forskjellige arbeidsområder som er nevnt eller som nå blir foreslått. Vi er også interessert i konkrete etiske utfordringer som bør belyses i mer konkrete retningslinjene.

Det bes om innspill innen 01.mai 2019 til k.pabst@vestagdermuseet.no
For styrene i Norsk ICOM og NMF:
Atle Ove Martinussen (ICOM) – atleove58@gmail.com;
tel. 90368990
Kathrin Pabst (ICOM) – k.pabst@vestagdermuseet.no,
tel. 93246157
Liv Ramskjær (NMF) – lr@museumsforbundet.no,
tel. 92427878

Les mer:  PROSJEKTBESKRIVELSE

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums