Alle innlegg av Charis Gullickson

Estlands nasjonalmuseum, et museum om mennesker

Den 51. ICOM-ICME konferansen ble avholdt i Estlands Nasjonalmuseum i Tartu, 9.-12. oktober 2018

Mari S. Mathiesen, Kulturhistorisk museum, UiO

ICME er den internasjonale komiteen for etnografiske museer, og tema for konferansen var “Re‐imagining the Museum in the Global Contemporary”. Som temaet antyder, var det et fokus på utviklingen av museene i et samtidsperspektiv. Store tema som digitalisering og repatriering ble drøftet, men det var også rom for mer hverdagslige praksis-nære innspill på hvordan jobbe mer interaktivt, nå nye publikumsgrupper osv.

Fortsett å lese Estlands nasjonalmuseum, et museum om mennesker

Mot fremtiden med fortiden i minne

XXV Annual ICOMON Meeting: «Future-proofing numismatics in museums: Issues of conservation and collection management – In memory of Mando Oeconomides”

Athen 3.-6. oktober 2018

Elisabeth Wælgaard Steen, Nordea Museum

Årets ICOMON-konferanse var det tjuefemte årsmøtet i komitéens historie. Athen ga en flott ramme for konferansen som foregikk i Athens numismatiske museum, i Akropolismuseet og i Athens arkeologiske samfunn, i tillegg til omvisning i Greske bank museum.

Fortsett å lese Mot fremtiden med fortiden i minne

Det bærekraftige museum

Morien Rees, rådgiver museumsutvikling ved Varanger Museum

I forbindelse med forberedelse til ICOM Kyoto2019, deltok jeg i slutten av september 2018 på møter i Maizuru og Kyoto i Japan. Møtene skulle blant annet drøfte temaet til neste års konferansen i Kyoto: Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition. http://icom-kyoto-2019.org/outline.html Tilnærmingen til begrepet nav (hub) var både lokale og internasjonale. Jeg deltok med utgangspunkt i at jeg er leder av ICOMs Working Group on Sustainability (WGS). Tittelen på mitt innlegg var Promoting Sustainability in a Rapidly Changing World. Bærekraft er et viktig begrep i Japan. Museum og bærekraft vil være et tema på en av plenumssesjonene i Kyoto 2019 i tillegg til at arbeidsgruppens rapport and anbefalinger skal presenteres til ICOMs medlemskap. Så, hvor er museer i forhold til bærekraft i dag?

Fortsett å lese Det bærekraftige museum

Samer og andre finsk-ugriske folk: Inntrykk fra Estlands Nasjonalmuseum

Leif Pareli, konsulent ved Norsk Folkemuseum

8. – 13. oktober 2018 deltok jeg i årskonferansen til ICME (The International Committee of Museums and Collections of Ethnography) som ble holdt ved Estlands Nasjonalmuseum i Tartu. Formålet med reisen var – ved siden av å delta i faglige diskusjoner og treffe gamle og nye ICME-kolleger – for det første å presentere det samiske tilbakeføringsprosjektet Bååstede, og for det andre å se Nasjonalmuseets basisutstilling om finsk-ugriske folk, for å hente ideer og inspirasjon som kanskje kan komme til nytte ved planlegging av ny samisk basisutstilling ved Norsk Folkemuseum. Denne rapporten dreier seg om dette siste temaet.

Fortsett å lese Samer og andre finsk-ugriske folk: Inntrykk fra Estlands Nasjonalmuseum

Proveniens som prosess

CIDOC – konferansen 2018
Heraklion (Kretas hovedstad)
29. september til 6. oktober 2018

Anita Kongssund, Kurator dokumentasjonsarkiv
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Konferansen«Provenance of knowledge» synligjorde proveniens-begrepets spennvidde og bruksområder, og ikke minst betydningen av proveniensforskning som en pågående prosess. Akkurat som kilder og objekter i seg selv jevnlig må re-fortolkes, må også historikken og konteksten rundt selve proveniensen gjennomgå et kritisk blikk.

Fortsett å lese Proveniens som prosess

Hva man skal med lenkede data

CIDOC 2018: Provenance of Knowledge
Heraklion, Kreta, Hellas, 29.9.-5.10.2018

Bjørnar Bruket, Musikkbibliotekar
Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk

Hva skal man med lenkede data? Det er ingen vits i å produsere en ny silo med samme data bare i et nytt språk. Ved ett av innleggene under sesjonen Semantic Web, LOD, Graph DBS and Provenance of Knowledge ble denne meningen ytret fra podiet, tilsynelatende uten provoserende kraft, i alle fall med tanke på at en potensiell diskusjon i etterkant av foredraget var fraværende.

Fortsett å lese Hva man skal med lenkede data

Kan gjenstander representere og formidle menneskerettigheter?

«Contemporary Collections: Contested and Powerful» var tittelen på konferansen holdt i Winnipeg, Canada i regi av ICOM COMCOL (komiteen for samlinger og samlingsforvaltning) og Federation of Human Rights Museums (FIHRM) 25-28.9.18.

Eystein Markusson, Narviksenteret

Konferansen ble holdt på det canadiske menneskerettighetsmuseet i Winnipeg. Museet er imponerende i sin størrelse og arkitektoniske utforming. Hele museet er viet menneskerettigheter og åpnet i 2014. Som et apropos til det norske nasjonalmuseet under oppføring var særlig bruken av alabast imponerende, men her innendørs.

Fortsett å lese Kan gjenstander representere og formidle menneskerettigheter?

Reimagining the Museum in the Global Contemporary

Høydepunkter fra og refleksjoner over Prof. Dr. Wayne Modest sin innledningsforelesning: Spaces of Care: Rethinking the (Ethnographic) Museum in the Global Contemporary

Årskonferansen ICOM/ICME i Tartu – Estland 9.-12. oktober 2018 

Tone Cecilie Simensen Karlgård, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Modest[1] snakker forfriskende og inspirerende om demokratiseringsstrategier for dekolonisering av museer og samlinger og åpner opp for ulike forståelser og bruk av begrepet ”care”. Dette begrepet er flertydig, og utover betydningen ”å ta vare på”, kan omtanke og omsorg være dekkende. I sin key-note forelesning utforsker Wayne Modest care i en utvidet betydning i ulike prosjekter og arrangementer de har gjennomført og har planer om å realisere i Tropenmuseum.

Fortsett å lese Reimagining the Museum in the Global Contemporary

Kunnskapsproveniens: Inntrykk fra CIDOC-konferansen 2018

CIDOC-konferansen 2018
Iraklio, Kreta, 29. september – 5. oktober

Hildegunn Gullåsen, Spesialbibliotekar, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Dokumentasjon er en sentral del av all museumsvirksomhet og er selve kjernen i arbeidet til ICOM-komiteen CIDOC (International Committee for Documentation). CIDOC gir museumsfelleskapet råd om god dokumentasjonspraksis og utvikling innen museumsdokumentasjon. Utgangspunkt og tema for CIDOC-konferanse på Kreta i år var det grunnleggende begrepet i all god dokumentasjonspraksis; «Provenance of knowledge», eller «kunnskapsproveniens».

Fortsett å lese Kunnskapsproveniens: Inntrykk fra CIDOC-konferansen 2018