Årsmøter og Årsmeldinger

Årsmøtene i Norsk ICOM avholdes normalt som del av det nasjonale museumsmøtet sammen med Norges Museumsforbund.

Her finnes referater fra tidligere årsmøter, samt innkalling og sakspapirer til kommende årsmøte. Normal holdes årsmøte i første halvdel av september og årsmøtepapirer legges minimum 21 dager før årsmøtet.

REFERATER

ÅRSMELDINGER

INNKALLINGER OG SAKSDOKUMENTER

Legg igjen en kommentar

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums