Årsmøter og Årsmeldinger

Årsmøtene i Norsk ICOM avholdes normalt som del av det nasjonale museumsmøtet sammen med Norges Museumsforbund.

Her finnes referater fra tidligere årsmøter, samt innkalling og sakspapirer til kommende årsmøte. Normal holdes årsmøte i første halvdel av september og årsmøtepapirer legges minimum 21 dager før årsmøtet.

REFERATER

For eldre referater, trykk her for Norsk ICOMs arkivside

ÅRSMELDINGER

For eldre årsmeldinger, trykk her for Norsk ICOMs arkivside

INNKALLINGER OG SAKSDOKUMENTER

Legg igjen en kommentar

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums