Prague 2022 klipp

Reisestøtte

Reisestøtte til ICOM-konferanser

ICOM arrangerer hvert år mange konferanser, workshops og utviklingsprogrammer for museumsansatte. Takket være et stort nettverk med mange eksperter gir dette mulighet til å treffe og lære av kolleger fra hele verden.

En oversikt over ICOMs konferanser finnes på ICOMs nettside.

Norsk ICOM utlyser hvert år reisestøtte til medlemmer som ønsker å delta i årskonferansen i ICOMs internasjonale komiteer. Både personlige medlemmer og ansatte ved medlemsinstitusjoner kan søke. Hvis medlemskapet er knyttet til en institusjon sendes søknaden gjennom institusjonen, og med denne som søker.

Søknadsfristen for reisestøtte er normalt 1. april og 1. september. I de årene det holdes generalkonferanse gis det støtte bare til å delta i denne, og da gjelder bare søknadsfristen på våren. Man kan ikke søke om reisestøtte til en konferanse etter at den er holdt.

Bilde fra ICOMs generalforsamling i Rio
ICOMs generalforsamling i Rio

Størrelsen på støtten vil variere etter hvor mange søknader som kommer inn. Standardbeløpet er kr 8000, med kr 1000 i tillegg for reise utenfor Europa. De som har styreverv i komiteer får et tillegg, og må opplyse om slikt verv i søknaden.

Gå til Søknadsskjema for reisestøtte.

Reiserapport

Alle som mottar reisestøtte må dele sine faglige inntrykk med andre. Dette gjøres i form av en liten artikkel på 2 – 3 sider (ca 800 – 1500 ord) om et faglig tema fra konferansen. Det kan for eksempel være å reflektere rundt hovedpunkter i et foredrag, referere en faglig diskusjon, eller å drøfte en utstilling eller et formidlingstiltak i tilknytning til konferansen. Temaet uttrykkes gjennom en overskrift; artikler uten overskrift og tema blir ikke godkjent. Merk at det ikke lenger er anledning til å bruke sitt eget foredrag som artikkel.

Artikkelen skal innsendes som Word-fil. Bruk enkel tekst uten innrykk og andre formateringer. For å kunne bli godkjent av styret må artikkelen skrives på norsk.

Teksten skal  illustreres med ca. tre bilder som du selv har tatt. Bildene må vedlegges som separate billedfiler i jpg- eller tiff-format – det er ikke tilstrekkelig, eller nødvendig, at de er limt inn i selve tekstfilen. Bildenes plass i teksten skal være tydelig markert, sammen med den tilhørende billedteksten.

Artikkelen sendes til Norsk ICOMs e-postadresse innen to måneder etter konferansen, men merk at alle artikler må være innkommet før 1. desember, og de som deltar på konferanser etter 1. oktober får dermed kortere frist. Det er søkerens ansvar å sende inn artikkelen i tide, og styret påtar seg ikke å sende purringer. Overskridelse av fristen vil som hovedregel medføre at støtten bortfaller.

Artikkelen må godkjennes av styret før reisestøtten blir utbetalt. Dette tar vanligvis ca. en måned. I de tilfeller der artikkelen ikke blir godkjent, vil det bli gitt muligheter for en ny innlevering innenfor en kort frist. Et utvalg av artiklene vil bli lagt ut på Norsk ICOMs nettside. Artikler uten bilder blir ikke publisert på nettsiden.

Sammen med artikkelen skal det innsendes en enkel dokumentasjon av reiseutgiftene, slik som kopi av flybillett, hotellregning og konferanseavgift. Reiseregning og dokumentasjon sendes i en enkelt Pdf-fil. Dette fungerer som bekreftelse på at den tildelte støtten faktisk er benyttet i overensstemmelse med formålet. Det må også oppgis hvilken bankkonto reisestøtten skal utbetales til.

Hent Reiseregning Norsk ICOM

Til slutt: Dersom du er blitt tildelt reisestøtte men av en eller annen grunn må avlyse din reise, er det viktig at Norsk ICOM får beskjed om det så snart som mulig, siden slike ubrukte reisemidler har konsekvenser blant annet for vår økonomiplanlegging.

 

En tanke om “Reisestøtte”

Legg igjen en kommentar