Kontingent

KONTINGENT

Kontingentsatser 2019

Individuelle medlemmer
  • Ordinære medlemmer: kr. 780
  • Student: kr. 550
  • Senior: kr. 550
Institusjoner
  • Med budsjett opp til kr 8 mill.: kr. 5.600
  • Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.: kr. 7.000
  • Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.: kr. 8.300
  • Med budsjett over kr 80 mill.: kr. 10.300

Kontingentfaktura

Norsk ICOM sender faktura for kontingentinnbetaling på e-post i november-desember i forkant av medlemsåret. Hvis du har endret e-postadresse ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@icom-norway.org. Manglende innbetaling av kontingent vil resultere i tap av medlemskap.

Endring og utmelding

Endring i medlemskap eller utmelding skal meldes skriftlig til sekr@icom-norway.org

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums