Kontingent

KONTINGENT

Kontingentsatser 2017

Individuelle medlemmer
  • Ordinære medlemmer: kr. 710
  • Student: kr. 500
  • Senior: kr. 475
Institusjoner
  • Med budsjett opp til kr 8 mill.: kr. 5.250
  • Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.: kr. 6.500
  • Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.: kr. 7.550
  • Med budsjett over kr 80 mill.: kr. 9.150

Kontingentfaktura på e-post

Norsk ICOM har gått over til ny faktureringsordning fra 2017 og sender faktura for kontingentinnbetaling på e-post til våre medlemmer. Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du kan ha oppgitt en adresse du ikke bruker lengre, ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@icom-norway.org

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums