Medlemskap

Alle museer og personer med museumstilknytning som fyller ICOMs kriterier, kan søke medlemskap i ICOM. Man blir da medlem av ICOM internasjonalt samt av den nasjonale komitéen. Individuelle medlemmer kan (og bør) i tillegg også tilslutte seg en av de internasjonale fagkomitéene, ut fra eget interessefelt.

Personlig medlemskap kan innvilges personer som enten:

  1. er heltids- eller deltidstilsatt i et museum,
  2. er pensjonert fra slik stilling, eller
  3. har arbeid med museumstilknyttede oppgaver (begrenset tilgang til medlemskap).

Institusjonsmedlemskap kan innvilges museer som arbeider i samsvar med ICOMs definisjon av et museum.

Søknadskjemaet kan sendes på e-post til sekr@icom-norway.org eller som utskrift til:

Norsk ICOM
Akersgata 43
0158 OSLO

Skjemaet må fylles ut på engelsk, fordi det skal videresendes til sekretariatet i Paris. Merk at av hensyn til styrebehandlingen i Norge skal stillingsbetegnelsen (position) også angis på norsk.

Oppgi også hvilken fagkomité du ønsker å tilhøre. Mer informasjon om komitéene finner du på ICOMs hjemmeside.

Der kan du også lese mer om fordelene ved medlemskap. Vi nevner kort: Deltakelse i internasjonale fagmiljøer, gratis eller billigere adgang til museer verden over ved fremvisning av ICOM-kort, reisestøtte til ICOM-konferanser, ICOM-News og ICOM Study Series, rabatt på diverse publikasjoner, m.m.

 

Medlemskontingent

Kontingentsatser 2024

Individuelle medlemmer
  • Ordinære medlemmer: kr 780
  • Student: kr 550
  • Senior: kr 550
Institusjoner
  • Med budsjett opp til kr 8 mill.: kr 5 600
  • Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.: kr 7 000
  • Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.: kr 8 300
  • Med budsjett over kr 80 mill.: kr 10 300

Kontingentfaktura

Norsk ICOM sender faktura for kontingentinnbetaling på e-post i november-desember i forkant av medlemsåret. Hvis du har endret e-postadresse ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@icom-norway.org. Manglende innbetaling av kontingent vil resultere i tap av medlemskap.

Endring og utmelding

Endring i medlemskap eller utmelding skal meldes skriftlig til sekr@icom-norway.org

 

Liste over medlemsmuseer finner du her