Norsk ICOM

Norsk ICOM

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomiteen av den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM – The International Council of Museum. ICOM er en medlemsorganisasjon for museer og museumsansatte over hele verden. ICOM tilbyr internasjonalt nettverksarbeid med over 35.000 medlemmer i 136 land.

ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer. ICOM har konsultativ status i UNESCO og samarbeider med myndigheter og organisasjoner over hele verden for å fremme museenes saker.

Norsk ICOM har rundt 750 medlemmer, og ivaretar ICOMs interesser i Norge.

Konkretisering av etisk regelverk

Norsk ICOM og Norges Museumsforbund inviterer alle medlemmer til å komme med innspill om en konkretisering av de etiske retningslinjene som gjelder for arbeidet ved norske museer.
 Les mer om prosjektet

Den internasjonale museumdagen

Norsk ICOM oppfordrer norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen med arrangementer lagt til nærmeste søndag. i 2019 blir dette søndag 19. mai
Les mer om den internasjonale museumsdagen.

Utsendelser på e-post

All korrespondanse, som utsendelse av faktura, inkalling til årsmøte etc. sendes  på e-post.   Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lengre, ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@icom-norway.org

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums