Norsk ICOM

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomiteen av ICOM – International Council of Museums. ICOM er en medlemsorganisasjon for museer og museumsansatte over hele verden, og tilbyr nettverksarbeid med medlemmer i 136 land. ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer. ICOM har konsultativ status i UNESCO og samarbeider med myndigheter og organisasjoner verden over. Norsk ICOM har rundt 750 medlemmer, og ivaretar ICOMs interesser i Norge.

Konkretisering av etisk regelverk 2019-21

Norsk ICOM og Norges museumsforbund gjennomfører 2019-21 et samarbeidsprosjekt om konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset norske museers behov.
Les mer om prosjektet

OPPDATERING: Oppdatering om veien videre (25.09.2020)

Utsendelser på e-post

All korrespondanse, som utsendelse av faktura og innkalling til årsmøte, sendes  på e-post. Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lenger, ber vi deg sende din nye e-postadresse til: sekr@icom-norway.org