Norsk ICOM

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomiteen av ICOM – International Council of Museums. ICOM er en medlemsorganisasjon for museer og museumsansatte over hele verden, og tilbyr nettverksarbeid med medlemmer i 136 land. ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer. ICOM har konsultativ status i UNESCO og samarbeider med myndigheter og organisasjoner verden over. Norsk ICOM har rundt 750 medlemmer, og ivaretar ICOMs interesser i Norge.

Konkretisering av etisk regelverk 2019-21

Norsk ICOM og Norges museumsforbund gjennomførte i 2019-21 et samarbeidsprosjekt om konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset norske museers behov.
I april 2022 ble publikasjonen klar for deling.
Les mer om prosjektet.

Oppdatering 25.09.2020.

Informasjon fra Norsk ICOM

Vi oppfordrer alle til å følge med på Norsk ICOMs Facebook-side og til å like og dele aktuelle nyheter derfra.

Utsendelse av faktura sendes  på e-post. Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lenger, ber vi deg sende din nye e-postadresse til: sekr@icom-norway.org