Norsk ICOM

Kontingent 2017

Faktura for kontingentinnbetaling er nå utsendt på e-post til våre medlemmer.  Vi ber deg derfor sjekke e-postboksen (også den for useriøs e-post). Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lengre, ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@icom-norway.org

Norsk ICOM

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomiteen av den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM – The International Council of Museum. ICOM er en medlemsorganisasjon for museer og museumsansatte over hele verden. ICOM tilbyr internasjonalt nettverksarbeid med over 35.000 medlemmer i 136 land.

ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer. ICOM har konsultativ status i UNESCO og samarbeider med myndigheter og organisasjoner over hele verden for å fremme museenes saker.

Norsk ICOM har rundt 600 medlemmer, og ivaretar ICOMs interesser i Norge.

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums