Norsk ICOM

Norsk ICOM

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomiteen av den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM – The International Council of Museum. ICOM er en medlemsorganisasjon for museer og museumsansatte over hele verden. ICOM tilbyr internasjonalt nettverksarbeid med over 35.000 medlemmer i 136 land.

ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer. ICOM har konsultativ status i UNESCO og samarbeider med myndigheter og organisasjoner over hele verden for å fremme museenes saker.

Norsk ICOM har rundt 600 medlemmer, og ivaretar ICOMs interesser i Norge.

God sommer!

Norsk ICOM ønsker alle medlemmer god sommer. Vårt sekretariat har sommerferie fra 3. til 23. juli.

Omlegging til e-post

Norsk ICOM sender nå medlemsinformasjon, faktura for kontingentinnbetaling, årsmøteinnkalling og annen korrespondanse på e-post.   Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lengre, ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@icom-norway.org

Norges nasjonalkomité av the International Council of Museums