Norsk ICOM

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomiteen av ICOM – International Council of Museums. ICOM er en medlemsorganisasjon for museer og museumsansatte over hele verden, og tilbyr nettverksarbeid med medlemmer i 136 land. ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer. ICOM har konsultativ status i UNESCO og samarbeider med myndigheter og organisasjoner verden over. Norsk ICOM har rundt 750 medlemmer, og ivaretar ICOMs interesser i Norge.

Velkommen til årsmøte i Norsk ICOM

Årsmøtet 2023 avholdes torsdag 30. mars kl. 13.30 – 14.30, Clarion Hotel Stavanger. Saksliste og mer informasjon kommer her. Møtet avholdes i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet i Stavanger 28. – 30. mars.

Ny, internasjonal museumsdefinisjon vedtatt av ICOM

Les mer om den nye definisjonen her.

Informasjon fra Norsk ICOM

Vi oppfordrer alle til å følge med på Norsk ICOMs Facebook-side og til å like og dele aktuelle nyheter derfra.

Utsendelse av faktura sendes  på e-post. Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lenger, ber vi deg sende din nye e-postadresse til: sekr@icom-norway.org