Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2019

Årets årsmøte holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte i Haugesund.

Torsdag 4. april kl. 8:30 – 9:30, Scandic Maritim hotel, Haugeund
(endringer kan forekomme)

Vi håper å se mange av våre medlemmer der. Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.

For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets nettside.

Stemmefullmakt:  

I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Medbringes av den som får fullmakten og leveres på årsmøtet.

Undertegnede ICOM medlem nr. …………..gir med dette

…………………………………………………………..

fullmakt til å stemme for seg på årsmøtet i Norsk ICOM 04.04.19

Dato……………..Navn/Signatur………………………………………

ÅRSMØTE I NORSK ICOM 2019

Haugesund 4. april 2019, kl. 8:30

Agenda:

 1. Valg av dirigent og protokollkomite. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
 2. Årsmelding. Se vedlegg
 3. Regnskap. Se vedlegg
 4. Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent. Budsjett vedlagt, målsetninger og kontingent for 2019 er gjengitt nedenfor.
 5. Forslag og saker fremmet av medlemmer eller styre innen de frister som er satt i § 12.
 6. Valg av styre, revisorer og valgkomite. Forslag fra valgkomiteen fremlegges på møtet
 7. Valg av kommende årsmøtested. Fremlegges på møtet
Sak 2-2019: Årsmelding 2018

Se vedlegg under sakspapirer nederst

Sak 3-2019: Regnskap

Se vedlegg under sakspapirer nederst

Sak 4-2019: Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent.
Sak 4a: budsjett

Se vedlegg under sakspapirer nederst

Sak 4b: Resultatmål og handlingsmål

ICOM – International Council of Museums – er den viktigste internasjonale organisasjon for museer og museumsarbeidere. Den er en NGO (Non-Governmental Organisation) og har formell tilknytning til UNESCO, og med konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen ble stiftet i 1946 og har idag mer enn 35.000 medlemmer i 136 land. Både museumsinstitusjoner og personer som arbeider ved museer kan være medlemmer. ICOM arbeider for samfunnet og dets utvikling, for å sikre bevaring og beskyttelse av kulturelle verdier.

ICOM har etablert standarder for museumsbransjen, og ICOMs etiske regelverk er en internasjonal referanse for arbeidet i museene. ICOM deltar i å sikre internasjonale konvensjoner for bevaring av kulturarv, og bidrar til et internasjonalt nettverk for å styrke det faglige nivået i museer over hele verden.

Norsk ICOM bygger på hovedorganisasjonen ICOMs mål og strategiske planer. Som en del av ICOM skal Norsk ICOM opprettholde og videreutvikle ICOM som en sterk aktør i museumsnorge, medvirke til å øke forståelsen for kultur- og naturarvens

Norsk ICOMs arbeidsmål:
 1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
 2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
 3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
 4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

I 2019 – 2020 planlegger Norsk ICOM prosjekter innen etikk og tilbakeføring av samisk materiale. Det vil bli orientert om disse under årsmøtet. Til orientering finnes en beskrivelse av Norsk ICOMs etikkprosjekt blant sakspapirene.

 Sak 4c: Kontingent

Kontingentsatsene for 2019 er:

 • Individuelle medlemmer
  • Ordinære medlemmer: kr. 780
  • Student: kr. 550
  • Senior: kr. 550
  Institusjoner
  • Med budsjett opp til kr 8 mill.: kr. 5.600
  • Med budsjett fra kr 8 til 40 mill.: kr. 7.000
  • Med budsjett fra kr 40 til 80 mill.: kr. 8.300
  • Med budsjett over kr 80 mill.: kr. 10.300
Kontingent for 2020

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette kontingentsatsene for Norsk ICOM i 2020 på grunnlag av de satser som er vedtatt for ICOM sentralt.

Sak 5-2019: Evt. forslag og saker fremmet av medlemmer eller styre

Styret foreslår at varamedlemmer defineres som fullverdige styremedlemmer. Dette for å harmonere styresammensetning med ICOMs styrende organer. Styret foreslår også noen tekstrevisjoner i vedtektene. Se saksfremlegg i vedlegg under sakspapirer.

Sak 6-2018: Valg av styre, revisorer og valgkomite

Valgkomiteens innstilling;

Styreleder:
Kathrin Pabst, leder for fagseksjonen – forskning, forvaltning, formidling, Vest-Agder-museet, Kristiansand. ny

Styremedlemmer:
Birgitta Fossum: direktør for Saemien Sijte, Snåsa.
Mimi Rode Wiik: rådgiver i direktørens stab, Nasjonalmuseet, Oslo
Charis Gullickson: kurator, Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø ny
Atle Ove Martinussen: prosjektleder, Hardanger og Voss museum ny

Vara/faste medlemmer etter ny ordning:
Håkon Reiersen, arkeolog og førsteamanuensis ved Arkeologisk Museum / Universitetet i Stavanger ny
Håkon Roland, førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo ny

Revisor
Styret foreslår at Norsk ICOM velger samme revisjonsselskap som Norges Museumsforbund.

Innstilling til valgkomité fremlegges på møtet.

Sak 7-2018: Valg av kommende årsmøtested.

Styret foreslår at Norsk ICOMs årsmøte også i 2020 holdes som del av det nasjonale museumsmøtet.

Sakspapirer

Innkalling2018

Arsmelding2018signert

Regnskap2018signert

Budsjett_Norsk ICOM_2019

VEDTEKTERforslag2019

Til orientering: Etikkprosjekt 2019