Våre medlemsmuseer

Oppdatert: 16.10.23

22.juli-senteret

Anno Museum 

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Astrup Fearnley Museet 

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Baroniet Rosendal

Buskerudmuseet

Bymuseet i Bergen

Dalane Folkemuseum

Det Internasjonale Barnekunstmuseum

Drammens Museum

Falstadsenteret

Forsvarets Museer

Haugalandmuseet

Henie Onstad Kunstsenter

HL-senteret – Senter for studier av Holocaust & livssynsminoriteter

Justismuseet

Jærmuseet

Jødisk Museum i Oslo

Kistefos-museet

Kode kunstmuseer og komponisthjem

Kon-Tiki Museet

Kraftmuseet – Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kunstnernes Hus

Kunsthall Trondheim

Kunstsilo

Lillehammer museum

MiA – Museene i Akershus

MiST – Museene i Sør-Trøndelag

Munchmuseet

Museene Arven

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Museum Nord

Museum Vest

Museumssenteret i Hordaland

MUST – Museum Stavanger

Narviksenteret

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Nobels Fredssenter

Nordisk bibel- og bokmuseum

Nordlandsmuseet

Nordnorsk Kunstmuseum

Nord-Troms Museum

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Folkemuseum, Stiftelsen

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Jernbanemuseum

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Oljemuseum

Norsk Teknisk Museum

Norsk vegmuseum

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur

Oslo Museum

Oslo Skolemuseum

Perspektivet museum

Posten Moderne

Preus museum

RiddoDuottarMuseat

Saemien Sijte, Stiftelsen

Svalbard Museum

Sør-Troms Museum

Telemark Museum

UiT Norges arktiske universitetsmuseum

Universitetsmuseet i Bergen

Valdresmusea 

Varanger Museum 

 Alta Museum – Verdensarvsenter for Bergkunst IKS

Vest-Agder-museet IKS

Vestfoldmuseene IKS

Vitenparken Campus Ås

Vitenskapsmuseet, NTNU

Viti

Østfoldmuseene