Etikk

Det museumsetiske regelverket er et referanseverk for etiske prinsipper i museumsvirksomheten og beskriver alment aksepterte hovedlinjer for hvordan museer og museumsarbeidere skal forholde seg til etiske problemer i tilknytning til museumsarbeid. Utvikling og oppdatering av det museumsetiske regelverket er en av ICOMs kjernefunksjoner.

Alle museumsarbeidere bør gjøre seg kjent med regelverket og gjøre sitt beste for å overholde det i sitt daglige virke. Museene bør oppmuntre sine ansatte til å gjøre seg kjent med reglene og bør legge forholdene til rette for at de ansatte kan sette seg inn i reglene, f.eks. ved at det arrangeres interne etikkseminarer der reglene gjennomgås og diskuteres. Medlemskap i ICOM og innbetaling av årlig kontingent til ICOM innebærer tilslutning til dette museumsetiske regelverket.

Til det etiske regelverket

Konkretisering av etisk regelverk

Norsk ICOM og Norges museumsforbund gjennomfører 2019-20 et samarbeidsprosjekt om konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset norske museers behov.

 Les mer om prosjektet

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn

Museenes nye samfunnsrolle gir nye utfordringer i forhold til samarbeid med enkeltmennesker og samtidsdokumentasjon av kontroversielle tema i dagens samfunn. Ettersom ICOMs etiske regelverk slik det nå foreligger gir lite veiledning i dette arbeidet, har Norsk ICOM besluttet å vie særlig oppmerksomhet til dette feltet. Norsk ICOM har utarbeidet en publikasjon om etiske utfordringer som oppstår i museenes samarbeid med lokalbefolkningen, særlig i møter med og formidling av personlige historier. Redaksjonen består av Kathrin Pabst, Eva Johansen og Merete Ipsen fra Danmark.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner

Engelsk versjon: NewRelations

Museumsetikk.no

Museumsetikk.no er en nettside der etiske utfordringer diskuteres og akktuelle prosjekter og konferanser presenteres. Nettstedet er utviklet av Vest-Agder-museet med støtte fra Kulturrådet’s museumsprogram «Museenes Samfunnsrolle».

Gå til museumsetikk.no

Legg igjen en kommentar