Picture 2

Å sette sikkerhet i museene på dagsorden

Trygve Lauritzen
Styremedlem i ICMS

Turen til Kyoto ble planlagt og gjennomført som en følge av at jeg har sittet i styret for ICMS i denne perioden. I og med at jeg har pensjonert meg, så er alle kostnader utenom det flotte bidraget fra ICOM Norge dekket av meg selv. Jeg takker for dette.

ICMS er en underavdeling av ICOM og har til formål å sette sikkerhet i museene på dagsorden samt gjennomføre årlige møter for medlemmene. I tillegg gjennomføres workshop i forskjellige land rundt i verden.

I 2018 hadde vi eksempelvis årsmøte i Nairobi i Kenya. I forbindelse med årsmøtet gjennomførte styret en workshop for afrikanske museer med hoved vekt på beredskapsplaner og kriseledelse. Vi gjennomførte dette på utsiden av Nairobi hvor det var åtte forskjellige afrikanske museer til stede. Dette var svært populært blant deltagerne da de selv klarte å utarbeide sine egne planer under vår ledelse og ved å sette seg inn i prinsippene for å bygge beredskapsplaner.

Denne type virksom het er særdeles viktig både for museene selv, men også for ICMS sin funksjon i ICOM.

Et annet viktig mål for ICMS i årene som kommer er å etablere standarder for sikkerhet slik at ICMS kan rådgive museer slik at de med mindre resurser kan gjennomføre sikkerhetsarbeidet på en mer effektiv måte.

Turen til Kyoto gikk via Paris til Osaka og derifra med tog direkte til Kyoto.

Den første dagen gikk med til å hente akkreditering og ikke minst reisekortet for undergrunn i Kyoto. Denne kvelden hadde vi et styremøte i ICMS samt en middag med sponsorer, påtroppende styre og koordinatorer for ICMS gjennomføring i Kyoto.

Picture 1

Dette var en middag som knyttet bånd til våre japanske verter.

På onsdag den 3. september var det møte på det fantastiske Kyoto Internasjonale konferansesenter. Her var vi vitne til en åpningsseremoni med blant annet Keiserens sønn og svigerdatter samt japansk nasjonalmusikk og dans.

ICMS hadde et eget møte for våre delegater hvor beredskap sto på programmet.

Kvelden ble en stor opplevelse på Kyoto Internasjonale konferansesenter hvor det var et «come together party» for alle deltagerne. Dette ble avsluttet med et flott fyrverkeri.

Picture 2

Det som for oss som var i ICMS var spesielt var turen til Kobe. Denne turen hadde som formål å gjøre oss kjent med hvordan beredskapen fungerte i et område med store utfordringer når det gjelder jordskjelv. Vi var 50 personer fra ICMS og vår sponsor som dro. Vi var først innom Hyogo Prefectural Museum of Art for trearbeider i japansk tradisjon. Her opplevde vi mange arbeider og verktøyer for bearbeidelse av tre.

Det som imidlertid var en spesiell opplevelse var å komme til Disaster Reduction and Human Renovation institution, The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial Museum i Kobe. Her fikk vi oppleve det store jordskjelvet i 1995 som hadde 7,3 på Richters skala. Dette var en 360 grader video som ble vist i et spesielt rom. Her kunne vi se og ikke minst høre hva som skjedde 17. januar 1995. Det var ca. 6500 mennesker som omkom. Vi fikk et foredrag om jordskjelvet av en av professorene på forskningssenteret.

Flere museer ble besøkt og etter en visitt til et lite sakebryggeri gikk turen til en middagsbuffet.

Den 5. september hadde vi business gjennomgang av våre aktiviteter i styret med vekt på økonomi og det arbeid som var utført siden sist. Det ble fremlagt den nye utarbeidede strategiplanen for ICMC. Det ble vedtatt at det nye styret skal se videre på denne og fatte vedtak.

På den siste dagen var det først en ekstraordinær generalforsamling og deretter en lengre generalforsamling som viste at det er noen utfordringer for ICOM for å finne en felles holdning når det gjelder formålsparagrafer for hvordan man definerer «Museum». Det var en vanskelig å forstå for meg hva som egentlig var den største utfordringen utenom at representantene må få forslagene tidligere slik at det er mulig å snakke sammen og komme noe mer til enighet før en så viktig sake tas opp i plenum.

Sikkerhetssjefene i henholdsvis Rijksmuseum, Munchmuseet og Van Goghmuseet i Kobe.
Sikkerhetssjefene i henholdsvis Rijksmuseum, Munchmuseet og Van Goghmuseet i Kobe.

 

Legg igjen en kommentar