per1

Første gang til Norge i det Internasjonale museumsforbundets historie Æresmedlemskap til Per B. Rekdal

Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet IKS, styremedlem Norsk ICOM, Chair of a new International Committee on Ethical Dilemmas, IC-Ethics

På siste dagen av den uke-lange konferansen i Kyoto, lørdag 7. september, ble to mangeårige ICOM-medlemmer hedret med utnevnelsen til “Honorary members”, den høyeste anerkjennelsen man kan få som medlem i ICOM. En av de to var et av Norsk ICOMs medlemmer, Per B. Rekdal.

Nominasjonen var fremmet av Norsk ICOM, med tilslutning bl.a. fra ICME (den internasjonale komiteen for etnografiske museer) og Norges Museumsforbund.

Avstemming og overrekkelse av diplom i Kyoto

  1. september var den siste dagen av konferansen, og en av de viktigste dagene. Både den ekstraordinære generalforsamlingen om forslaget for en ny museumsdefinisjon og den vanlige generalforsamlingen stod på programmet, blant annet. Sakspapirene var delt ut på forhånd, og en programpost om utnevnelsen av æresmedlemmer var annonsert. Salen var fylt med flere tusen museumsansatte fra hele verden, derav flere hundre hadde stemmerett i saken. Det skulle stemmes over to forslag for æresmedlemskap, og seansen ble innledet av en kort introduksjon av prosessen, de to foreslåtte medlemmer og avstemningen etterpå. Per B. Rekdal var andre medlem som ble presentert, og presentasjonen av hans innsats, verv innen ICOM og publikasjoner var grundig og godt. Det var lite tvil om hvor fortjent medlemskapet ville være, og tilsvarende stor var prosenten som støttet æresmedlemskapet i salen: langt over 80 % av stemmeberettigte medlemmer ga sin tilslutning.

per2

Etter avstemningen ble diplomet utdelt fra scenen, og det nyutnevnte æresmedlem fikk anledning til å holde en liten tale. Pers tale var ganske kort (som også kan ha å gjøre med at man var tre timer på etterskudd i dagens program): han takket for utnevnelsen som æresmedlem og sa at han gjerne hadde revet diplomet i mange småbiter som han så kunne kaste over medlemmene i salen. På denne måten kunne han dele ærene med alle de andre dyktige profesjonelle som gjorde en stor innsats for ICOM.

Hva må til for å bli utnevnt som æresmedlem?

ICOMs statutter er tydelige på at æresmedlemskapet er det høyeste ærebevisningen et ICOM-medlem kan få. Det kreves mangeårig innsats og over gjennomsnittlige bidrag til å fremme ICOMs arbeid, idealer og verdier på ulike plan og i ulike fora for å bli foreslått som æresmedlem, og en avstemning på en generalkonferanse for å bli valgt. Er man valgt, er man æresmedlem av ICOM resten av sitt liv. Utnevnelsen henger så høyt at det er kun et svært begrenset antall personen som kan være æresmedlemmer. Ved siden av tidligere presidenter, som får utnevnelsen automatisk etter at de trer av, er det kun 20 personer av de per nå ca 44.000 ICOM medlemmene som til enhver tid kan ha status som æresmedlem. Per i dag er det omtrent 10 æresmedlemmer.

Tilsvarende vanskelig er veien dit. Først må et medlem bli foreslått av enten et medlem av ICOMs høyeste administrative organ, the Executive Board, eller av en av ICOMs offisielle nasjonale, internasjonale eller regionale komiteer. Forslaget må rettes skriftlig til ICOM Sekretariatet og må inneholde en begrunnelse for hvorfor akkurat dette medlem fortjener æresmedlemskapet, samt en oversikt over vedkommende bidrag og prestasjoner innen ICOM og yrkeslivet som museums profesjonell. Verv, prosjekter og publikasjoner må listet opp nøye, og fremragende innsats på nasjonal og internasjonal plan må dokumenteres. Anbefalinger fra andre profesjonelle som har jobbet sammen med vedkommende, samt ICOM komiteer og arbeidsgrupper som han eller hun har vært en del av, må innhentes og legges ved.

Begrunnelsen for hvorfor Per ble forslått som æresmedlem ble vist på storskjerm i Kyoto og var imponerende lesning for alle i salen.
Begrunnelsen for hvorfor Per ble forslått som æresmedlem ble vist på storskjerm i Kyoto og var imponerende lesning for alle i salen.

Bakgrunnen for Per B. Rekdals utnevnelse

Begrunnelsen for hvorfor Per ble forslått som æresmedlem ble vist på storskjerm i Kyoto og var imponerende lesning for alle i salen.

Han har hatt verv i ICOM for nærmere 30 år, og blant disse er Board member ICME 1992-1998, Chair, ICOM Norway (1996 – 1998), Chair, ICME (International Committee for Museums of Ethnography) (1998 – 2004), Member of ICTF (International Committees Task Force)(2001 – 2004), Representative for ICOM in the Board of AFRICOM (2005 – 2006), Chair, Working Group on Regional Alliances and regional Affiliated Organisations (2007 – 2011), Member of the Executive Council (2004 – 2010), Chair, Working Group on Governance (2013-2016/17) og Member, Working Group on International Committees (2017-2019). Personlig vil jeg også tilføye at han tok initiativet til opprettelsen av en ny internasjonal komité om etiske dilemmaer i 2017, og så kontaktet meg som ble initiativtaker nr. 2. Samarbeidet på veien mot endelig godkjenning av komiteen i september 2019 i år, har vært utelukkende godt, givende og lærerikt for egen del.

I tillegg til verv ble tidligere jobbposisjoner, museumsprosjekter og publikasjoner vektlagt. Blant mye annet kan nevnes at

  • han har bl.a. arbeidet i Riksgalleriet og Museet for samtidskunst. Fra 1990 til 1999 var han leder for Universitetets etnografiske museum, senere leder for utstillings- og publikumsavdelingen ved Kulturhistorisk museum. I 1995 var han kurator/forfatter for utstillingen «Om krigens skjønnhet eller den vakre volden», en utstilling som fikk stor oppmerksomhet.
  • han har vært styreleder for Landslaget kunst i skolen og var kurator/forfatter for jubileumsutstillingen «Selv når du gjerder inn din lille flik av jorden, blir markene vannet av regn fra fremmede land og varmet av solen fra det uendelige universet» (1998).
  • han var den første som ga ut en bok om museumsformidling i det kulturelt mangfoldige Norge med «Norsk museumsformidling og den flerkulturelle utfordringen» (norsk utg 1999, eng. 2001) og artikkelen «Fremstillinger av de andre og en selv – hvem bestemmer innholdet» fra 2003 (i «Museer i fortid og nåtid») brukes tydeligvis fremdeles som pensum av en dansk museumsutdanningsinstitusjon ettersom Per stadig mottar et årlig vederlag for bruken.
  • ett av hans siste prosjekter var å være intiativtager og medredaktør og artikkelforfatter for artikkelsamlingen «Museums and Truth» fra 2014. Boken er på mange måter en slags internasjonal oppfølging av «BRUDD»-prosjektet, som Per ofte har gitt uttrykk for har gitt ham stor glede. Hans artikkel i «BRUDD» fra 2006 leker seg i både tittel og innhold med Sergio Leone’s «The Good, the Bad and the Ugly», som Per kalte «Det sanne, det vanskelige og det kritiske».
  • han skrev i 1969/72 sin magisteravhandling om turisme og oppfatningen av det typisk «afrikanske» ved Victoriafallene i Zambia. Hans drøm akkurat nå er faktisk å trekke opp linjene fra da til nå.

Sammenfatning

Sammenfattet var det lærerikt og interessant å være med på utnevnelsen av æresmedlemmer i ICOM. Stemningen i salen, selve presentasjon av foreslåtte kandidater, avstemningen, overrekkelse av diplom og takketalen av de nyutnevnte æresmedlemmer var inntrykksfull og lærerikt å oppleve.

Likevel tror jeg at kun få forstod der og da hvor sjeldent slike utnevnelser skjer, og hvor få æresmedlemmer som finnes. Norsk ICOM kan være stolt av at et av våre medlemmer har fått dette høyhengende æresbeviset.

 

En tanke om “Første gang til Norge i det Internasjonale museumsforbundets historie Æresmedlemskap til Per B. Rekdal”

Legg igjen en kommentar