code_of_ethics

HØRINGSUTKAST: Etiske retningslinjer for norske museer

Høsten 2019 og vinteren 2020 har Norsk ICOM og Norges museumsforbund arbeidet med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for norske museer. Nå sendes høringsutkastet ut for å gi alle som ønsker det en mulighet til å spille inn synspunkter. Følg lenken til NMFs nettsider for å lese høringsutkastet i sin helhet:

https://museumsforbundet.no/nyheter/horingsutkast-til-de-etiske-retningslinjer-for-norske-museer

Kommentarer til høringsutkastet sendes innen 19. juni til sekr@icom-norway.org.

Mer info om konkretiseringsprosjektet ligger her.

Legg igjen en kommentar