Kiyomizudera-templet i utkanten av Kyoto sentrum.

SIKKERHETSTILTAK OG BEREDSKAP VED KRISER/ULYKKER

Tormod Kaaløy, Norsk Folkemuseum, medlem av ICMS

Jeg har valgt ut 3 caser som jeg vil beskrive nærmere:

Case 1: Sikkerhetsvakter på Tate Modern, London

Case 2: Brannsikkerhet på Takenaka Carpentry Tools museum, Kobe og Kiyomizudera- templet i Kyoto.

Case 3: DRI, Disaster Reduction and human Renovation institution, Kobe

Case 1:

Tate Modern i London og andre museer registrerte et voldsomt fokus på sikkerhet etter alvorlige terrorhandlinger både i London og Manchester. Det medførte økt antall uniformerte vakter, økning i antall kamera og andre sikkerhetsinstallasjoner. Dette tok etter hvert fokus bort fra musets utstillinger og formidling. De ønsket å se på alternative måter å løse sikkerhetsutfordringene på.

I tillegg til uniformerte vakter i museet, har Tate Modern «Security offisers» eller «Security ambassadors» som er kledd i sivile klær og noen har gule t-skjorter med skriften «Du er velkommen» trykt på 7-8 forskjellig språk. «Security ambassadors» skal være i interaksjon med publikum for å hjelpe dem og veilede dem gjennom museet. På den måten blir publikum møtt på en mer åpen og inkluderende måte. I tillegg vil vaktene lettere kunne oppdage unormal oppførsel som kan være tegn på at en besøkende har andre hensikter enn å se på utstillingene på museet.

I tillegg til dette inviteres grupper som har lav anseelse i samfunnet til «performance» og innspill til utstillinger. På den måten ønsker museet å tiltrekke seg nye grupper av museumsbesøkende som kan spille på lag med museet.

Tate Modern har et omfattende rekrutteringsopplegg på sine «security offisers». Et eksternt firma gjør førsteutvelgelsen med sjekk av bakgrunn og eventuelle anmerkninger i politiets registre. I tillegg til dette gjennomfører museets egne ansatte en evaluering og utvelgelse før tilsetting som Security Offiser.

Case 2:

Brannsikkerhet har en høy oppmerksomhet i Japan. Både fordi mange gamle templer og bygninger er trekonstruksjon med svært høy brannenergi. I tillegg vil et større jordskjelv ofte føre til brann på grunn av kortslutning i det elektriske nettet og elektriske anlegg i bygninger. Brannsikkerheten tas på største alvor og sikker evakuering er en vesentlig faktor.

Eksempel på et brannskap i Takanaka Carpentry Tools Museum
Eksempel på et brannskap i Takanaka Carpentry Tools Museum

Brannvesen sin største bekymring var antennelse av treverket i templet. Siden 1950 har det vært brann i 166 kulturelle bygninger i Japan. Japan har en egen brannforebyggende dag som er 26. januar hvert år, da de gjennomfører øvelser og drill innen brannsikkerhet. I Kyoto har de siden 1949 har 4 alvorlige branner i kulturbygg. Noen steder kan det være vanskelig å komme fram for brannvesenets biler og man bruker lengre tid på å få fram utstyret som skal slukke brannen. På slike områder har brannvesenet installert skap med brannslanger som beboere kan bruke i tilfelle brann. Beboere oppfordres til å bruke utstyret i skapene til daglige gjøremål for å bli kjent med utstyret.

Case 3:

Jordskjelvet i Kobe i 1995 varte bare ca 6 sekunder, men medførte tap av 6400 mennesker og store ødeleggelser av byens infrastruktur som følge av jordskjelvet og den påfølgende brannen. 17. januar 1995 er for alltid blitt en merkedag for byen Kobe.

«Disaster Reduction and Human Renovation Institution” ble åpnet i april 2002 i Kobe.

Senteret er et kompetansesenter på jordskjelv med tanke på forebygging og skadereduksjon av et eventuelt jordskjelv, som de vet vil komme før eller senere. Krav til bygningskonstruksjoner ble endret etter jordskjelvet. Alle ledd i samfunnet fra enkeltmennesket til organisasjoner og offentlige etater har oppgaver og gjøremål både når det gjelder forberedelser for et eventuelt jordskjelv og arbeidet etter jordskjelvet.

Legg igjen en kommentar