facebook

Årsmøte på Gardermoen 14.09.2020

2020 er blitt eit unntaksår grunna Covid19 og ein del tiltak vil difor måtta førast vidare over i 2021. Det gjeld mellom anna konkretiseringsprosjektet, som de finn info om her på heimesida.  Sjølv om mange ting har vore vanskeleg i dette året, er det likevel viktig å gjennomføre årsmøtet med dei nødvendige vedtak for å kunna drifta organisasjonen. Styret håper likevel at mange av medlemmene blir med på årsmøtet på Gardermoen.
Vel møtt!

Atle Ove Martinussen, Interimstyreleiar Norsk ICOM

 

Dokumenter:

Agenda for årsmøte Norsk ICOM

Til sak 2: Årsmelding 2019

Til sak 3: Revisjonsberetning_Norsk_ICOM_2019

Til sak 3 og 4: Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Norsk ICOM

Til sak 7: Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2020

 

Legg igjen en kommentar