Kategoriarkiv: Konferanse

Innkalling til årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2024
Onsdag 24.april kl. 08:30 – 09:30, Quality Hotel Ramsalt, Bodø.

Møtet avholdes i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet 22.–24. april.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds øvrige program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 19.04
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 24.04.24.

AGENDA:

Sak 1-2024: Valg av dirigent og protokollkomité
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2024: Årsmelding 2023
Årsmelding 2023 her

Sak 3-2024: Rekneskap 2023
Regnskap 2023 her

Sak 4-2024: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOM sine arbeidsmål:
1. Styrke vår internasjonale deltaking gjennom å stimulere norske museer og
tilsette til aktivt å delta i internasjonale aktivitetar og komitéarbeid.
2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovleg handel med
kulturarv.
4. Medverke til ein generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både
enkeltpersonar og institusjonar.

Sak 5-2024: Orientering om prosjekt
– Arkiv
– Etisk regelverk
– Tilbakeføring av samisk kulturarv
-Implementering av det etiske regelverket ved norske museer

Sak 6-2024: Eventuelle forslag og saker fremja av medlemene eller styret
– Innmeldt sak frå Svalbard Museum vedrørande bruken av kulturarv i omsetjinga av den nye museumsdefinisjonen.

Sak 7-2024: Val av styre, revisor og valkomité
Valgkomiteens innstilling 2024 her

Sak 8-2024: Val av kommande årsmøtestad, 2025

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2023
Torsdag 30. mars kl. 13.30 – 14.30, Clarion Hotel Stavanger.
Møtet avholdes i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet 28. – 30. mars.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds øvrige program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 27.03 på
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 30.04.23.

AGENDA:

Sak 1-2023: Valg av dirigent og protokollkomite
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2023: Årsmelding 2022
Årsmelding 2022 her

Sak 3-2023: Regnskap 2022
Regnskap 2022 her

Sak 4-2023: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOMs arbeidsmål:

  • Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid
  • Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  • Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  • Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Sak 5-2023 Museumsdefinisjon – norsk oversettelse

Sak 6-2023: Orientering om prosjekter
 – Arkiv
– Etisk regelverk
– Tilbakeføring av samisk kulturarv

Sak 7-2023: Valg av styre, revisor og valgkomite
Valgkomiteens innstilling 2023 her

Sak 8-2023: Valg av kommende årsmøtested2024

Innkalling årsmøte 2021

Velkommen til digitalt årsmøte for Norsk ICOM 2021
t
orsdag 29. april kl. 15:00 – 16:00

Årets årsmøte holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte. På grunn av koronasituasjonen blir årsmøtet gjennomført digitalt.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.

For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets nettside.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 28.04 på
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 29.04.21.

AGENDA
Sak 1-21: Valg av dirigent og
 protokollkomite.
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-21: Årsmelding 2019

Sak 3-21: Regnskap

Sak 4-21: Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent

Norsk ICOMs arbeidsmål:

  1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
  1. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  2. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  1. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Sak 5-21 Orientering om prosjektet «Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer»
Utkast til etiske retningslinjer blir behandlet på årsmøtet til NMF. Eventuelle innspill må fremmes der. På årsmøtet i Norsk ICOM vil prosessen og arbeidet med de etiske retningslinjene bli presentert og årsmøtet kan gi sin tilslutning.

Sak 6-21: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

Sak 7-21: Valg av styre, revisor og valgkomite

Sak 8-21: Valg av kommende årsmøtested2022

Sakspapirer:

Agenda årsmøtet 2021
Årsmelding 2020
Regnskap 2020
Budsjett 2022

Årsplan 2021
Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer
Valgkomiteens innstilling

 

Årsmøte på Gardermoen 14.09.2020

2020 er blitt eit unntaksår grunna Covid19 og ein del tiltak vil difor måtta førast vidare over i 2021. Det gjeld mellom anna konkretiseringsprosjektet, som de finn info om her på heimesida.  Sjølv om mange ting har vore vanskeleg i dette året, er det likevel viktig å gjennomføre årsmøtet med dei nødvendige vedtak for å kunna drifta organisasjonen. Styret håper likevel at mange av medlemmene blir med på årsmøtet på Gardermoen.
Vel møtt!

Atle Ove Martinussen, Interimstyreleiar Norsk ICOM

 

Dokumenter:

Agenda for årsmøte Norsk ICOM

Til sak 2: Årsmelding 2019

Til sak 3: Revisjonsberetning_Norsk_ICOM_2019

Til sak 3 og 4: Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Norsk ICOM

Til sak 7: Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2020

 

Call for papers: Curating climate change. Oslo, 28-29 October 2019

CALL FOR PAPERS

WORKSHOP: CURATING CLIMATE CHANGE

How do we narrate climatic change in a museum environment and initiate dialogue across its stakeholders? How can museums become ‘contact zones’ where science and education, activism and entertainment, debate and tourism interact productively?

This international workshop is free of charge and will take place in Oslo’s botanical garden, the site of the new Climate House (Klimahuset) to be opened in 2020. The event is funded by the Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) as a long-term collaboratory research project.

Subject to pending funding agreements, travel grants might be available for some applicants. Please send your one-page summary of your presentation and short CV by 15th August 2019 to: bergsveinn.thorsson@ikos.uio.no

Organisers: Prof Brita Brenna (University of Oslo), Prof Dominik Collet (Oslo School of Environmental Humanities), Torkjell Leira (Klimahuset Oslo), Morien Rees (ICOM’s working group on sustainability), Bergsveinn Thorsson (University of Oslo).

Call for papers – Full text (PDF)

Call for papers – Entry on Facebook.com/NorskICOM

ICOMs Generalkonferanse i Kyoto 2019

Fra 1. til 7. september 2019 arrangeres ICOMs generalkonferanse i Kyoto, Japan. Konferansen er en ypperlig anledning til å bli kjent med ICOM-systemet, oppleve japanske museer, få faglig påfyll og etablere nettverk med museumskolleger over hele verden.

Les mer om generalkonferansen.

Siden Japan er langt borte og Norsk ICOM oppfordrer til stor norsk deltagelse på generalkonferansen, økes satsene for reisestøtte for denne konferansen. Den ordinære reisestøtten økes til kr. 10.000, med tillegg for de som har styreverv i ICOMs komiteer. Husk å søke innen 1. april, i år er det bare denne søknadsfristen som gjelder.

Les mer om reisestøtte. 

Foto: Pedro Szekely

Norsk ICOMs fagdag 11. april 2018

Towards new relations between the museum and society – and Sami perspectives

Onsdag 11. april inviterer Norsk ICOM til en fagdag med nye perspektiver på museumsetikk som tema. Innlegg holdes av forfatterne bak boken “Mot nye relasjoner mellom museer og samfunn”.  I tillegg settes fokus på samiske perspektiver.  ICOM-medlemmer fra hele Norden er invitert til fagdagen, arbeidsspråket er derfor engelsk.

Fagdagen etterfølges av konferansen “You shall be heard!?” – A conference about how (not) to share personal narratives  12. og 13. april i regi av av Vest-Agdermuseet.

Dette gir mulighet til tre dager med fokus på museenes samfunnsrolle!

Meld deg på fagdagen ved å sende en e-post til: e.breie@vestagdermuseet.no 

Pris for fagdagen er kr. 550,- som inkluderer lunch.

PROGRAM – FAGDAG NORSK ICOM

ONSDAG, 11. APRIL 2018 , Scandic Bystranda Kristiansand 

09:00 – 09:15: Registration
09:15 – 9:30 Welcome by ICOM Norway and Vest-Agdermuseet

09:30 – 10.10 Eero Ehanti, ICOM Finland: “Discussion about museum ethics in Finland”
10:10 – 10:50 Cecilia Dahlbäck, Sveden: “How to read this silence? Ethical challenges concerning stigmatized heritage sites”
10:50 – 11:30 Roy Hoiby, Ryfylke Museum, Norway: “Islam in Bible group country”
11:30 – 12:00 Panel discussion and questions

12:00 – 12:30 Lunch – Scandic Kristiansand Bystranda

12:30 – 13:10 Heidi Stenvold and Nina Planting Mølmann, Museum of Reconstruction:
“Grey Zones” and “Hearts Turned Inside Out?”
Contemporary eyewitnesses and archival material as sources for historical research in the museum
13.10 – 13:50 Mari Moystad, Glomdalsmuseet:
Latjo drom ” – the good journey?  The Glomdal Museum’s engagement with the culture and history of the Travellers
13:50 – 14:30 Birgitta Fossum, Saemen Sijte and Board member, ICOM Norway: Post-Bååstede – what happens next? Repatriation of Sami objects

14:30 – 15:00 Coffee break

15:00 – 15:45 Panel discussion and questions  

Evening program for ICOM Nord board members:
16:00 – 17:30 ICOM Nord meeting at Scandic Bystranda Kristiansand
19:00 Dinner at Mother India

“YOU SHALL BE HEARD!?” A conference about how (not) to share personal narratives

You_shall_be_heard_2018-1

For registration, see the Conference site.

Thursday 12 April, Kilden Kristiansand

POLITICAL CHANGES IN EUROPE AND THE CONSEQUENCES FOR CULTURAL ACTORS

09:00 Registration and coffee/tea

09:30 Welcome and introduction

09:45 Taja Vovk van Gaal «Academic independence of History Museums: reality or utopia?»

10:45 Piotr Majewski «Why is the Second World War so hot a question in Poland? The case of the Museum of the Second World War in Gdansk»

11:45 Questions and discussion

12:15 Lunch

PERSONAL NARRATIVES – WHY AND HOW TO GIVE INDIVIDUALS A LOUDER VOICE

13:00 Introduction

13:15 Françoise Davoine «Whereof one cannot speak,
one cannot help showing what cannot be said»

14:15 Peder Kjøs, psychologist, known from a national TV show reflects on how sharing one fears and feelings of shame can contribute to healing prosesses and how to react in the best possible way

15:15 Coffee break

15:45 Lis-Mari Hjortfors «Narrative and cultural safety in a lulesami community – If you talk and someone listen»

16:45 Closing questions and discussion

EVENING PROGRAM

18:00 Philosophy-inspired dinner with philosopher Henrik Syse

Friday 13 April, Scandic Bystranda Kristiansand

LOCAL SOCIETIES AND DIFFICULT ISSUES

09:00 Registration and coffee/tea

09:20 Welcome and introduction

09:30 Heledd Fychan «Participation at the heart of Museums: the Museums Change Lives campaign and how it resonates globally»

10:30 Bernadette Lynch «Talking the talk… The benefits, opportunities, challenges and limitations of opening up dialogue in museums»

11:30 Questions and discussion

12:00 Lunch buffet

13:00-14:45 PARALLEL WORKSHOPS

A Heledd Fychan A workshop on participation and how museums can change lives

B Bernadette Lynch A workshop on how to open up dialogue in museums

C To be announced A workshop on interview techniques and ethics

14:45 Coffee break

15:00 Closing questions and discussion

Difficult Issues in Museums

21. – 23. september 2017 arrangerer ICOM Tyskland sammen med de nordiske ICOM-komiteene en konferanse om vanskelige historier ved museene. Konferansen holdes i Helsingborg, og vi håper på god oppslutning fra norske ICOM-medlemmer.

Norske ICOM-medlemmer kan søke om kr. 1.500 i reisestøtte for deltagelse på konferansen. Søknadsfrist 1. september.

For mer informasjon:
Se konferansens egen nettside.
Sjekk også  konferansens blogg

Foto: @ Fotolia, Kantver