code_of_ethics

ICOMs etiske retningslinjer: NYTT UTKAST OG DIGITALE MØTER

Høsten 2019 og vinteren 2020 foregikk det et intenst arbeid med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for museer i Norge. Resultatet ble at ti arbeidsgrupper og prosjektgruppen ferdigstilte høringsutkastet Åpent, inkluderende, transparent og profesjonelt. Etiske retningslinjer for norske museer, i mai 2020. 

Det første utkastet har blitt justert etter en gjennomgang av innspillene vi fikk i første runde, og nå gjøres det tilgjengelig. I forkant av årsmøtesamlingen på Gardermoen 14.–15. september, vil det foregå en ny gjennomgang av arbeidet på Zoom, torsdag 10. september og fredag 11. september.

Det justerte utkastet vil være hovedtema for de digitale møtene. Her vil det være mulig å diskutere sentrale punkter i utkastet direkte med arbeidsgruppene. Målet er å få ferdigstilt, og om mulig publisere, de oppdaterte etiske retningslinjene innen utgangen av året.

Program for digitale møter, og gruppeoversikt, finner du her.

Nytt utkast for konkretisering av ICOM etiske retningslinjer her.

Tekst av Nora Kirkholt Nerstad, NMF/Norsk ICOM.

Legg igjen en kommentar