Kategoriarkiv: Ukategorisert

Styret i Norsk ICOM etter årsmøtet 2022

Styreleder: Atle Ove Martinussen

Styremedlemmer:

Birgitta Fossum, Saemen Sijte

Charis Gullickson, Nordnorsk Kunstmuseum

Håkon Roland, Kulturhistorisk museum, UiO

Marie Skoie, Norsk Folkemuseum

Harald Høiback, Forsvarets museer

Lasse Tjønnøy, Norsk Luftfartsmuseum

F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen.
F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen. Foto: Liv Ramskjær

Valgkomiteen har bestått av Hans Philip Einarsen, Kathrin Pabst og Erling Kjærnes.

Innkalling årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2022 torsdag 7. april kl. 09 – 10.

Årsmøtet holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte i Skien. For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets nettside.

Det er mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 06.04 på
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 07.04.22.

Agenda:

Sak 1-2022: Valg av dirigent og protokollkomite
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2022: Årsmelding 2021

Sak 3-2022: Regnskap

Sak 4-2022: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOMs arbeidsmål:

  1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
  2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Sak 5-2022 Orientering om oppfølging av det oppdaterte etiske regelverket «Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer»

 Sak 6-2022: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

Sak 7-2022: Valg av styre, revisor og valgkomite

Sak 8-2022: Valg av kommende årsmøtested, 2023

Sakspapirer:
Agenda årsmøte 2022
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Valgkomiteens innstilling 2022

 

Norsk ICOM søkte om ICOMs Generalkonferanse

De tre aktuelle kandidatbyene for ICOMs Generalkonferanse 2022 var Alexandria, Oslo og Praha. Etter avstemming ble Alexandria valgt som arrangørby.

Norsk ICOM gratulerer Alexandria med vertskapet for ICOMs generalkonferanse, og vi ser frem til ICOMs første generalkonferanse i Afrika.

Norsk ICOM i samarbeid med Museumsforbundet, VisitOslo og museene i Oslo lanserte Oslo som kandidat med bakgrunn i at både Munchmuseet og Nasjonalmuseet kommer med nye bygg, og ICOMs Generalkonferanse er en unik  mulighet til å presentere dem for internasjonal museums- og kulturbransje. Konferansen ville også gitt et løft for det faglige arbeidet i museene.

Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund
Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund

Den internasjonale museumsdagen

Den internasjonale museumsdagen markeres ved ved norske museer 20. – 21. mai

Norsk ICOM har oppfordrer  norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen  søndag 20. eller mandag 21. mai.

Den internasjonale museumsdagen arrangeres hvert år rundt 18. mai på initiativ fra ICOM. Årlig deltar rundt 35.000 museer i over 140 land med forskjellige markeringer av denne dagen. Norsk ICOM har valgt å legge markeringen i 2018 til pinsehelgen 20. –  21. mai.

I 2018 er temaet Hyperconnected Museum – nye tilnærminger, nytt publikum. Temaet henspeiler på museenes nye digitale hverdag, og at vi kan nå nye målgrupper gjennom nye kanaler. Museene har de senere år gjort sine samlinger langt mer tilgjengelige gjennom digitale kanaler. Samtidig kan museene nå et langt større publikum på nettet enn de som fysisk besøker museene. Årets internasjonale museumsdag fokuserer på de nye mulighetene den digitale sammenkoblingen kan gi, og Norsk ICOM oppfordrer norske museer til å markere dette 20. – 21. mai.

Les mer om den internasjonale museumsdagen på ICOMs side for dagen.

Her kan du også registrere programmet til ditt museum.