Kategoriarkiv: Ukategorisert

Norsk ICOM søker om ICOMs Generalkonferanse

Norsk ICOM i samarbeid med Museumsforbundet, VisitOslo og museene i Oslo søker om å holde ICOMs Generalkonferanse i 2022. Planen er å ha konferansen ved Norway Convention Center 27. juni – 2- juli 2022 og legge en rekke aktiviteter til museer i Oslo og omegn.

En viktig årsak er at både Munchmuseet og Nasjonalmuseet kommer med nye bygg, og ICOMs Generalkonferanse er en unik  mulighet til å presentere dem for internasjonal museums- og kulturbransje. Konferansen vil også gi et løft for det faglige arbeidet i museene.

Søknad er nå sendt til ICOM som innen 20. desember vil presentere en shortlist på tre kandidatbyer blant søkerbyene. Valg av konferansested gjøres i juni 2018.

Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund
Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund

Den internasjonale museumsdagen

 

Den internasjonale museumsdagen markeres ved ved norske museer 21. mai

Norsk ICOM har oppfordret  norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen  søndag 21. mai. Norsk Teknisk Museum, Nasjonalmuseet og Norsk Luftfartsmuseum byr på følgende:

Norsk Teknisk Museum

Søndag 21. mai Kl. 14: Panelsamtale i utstillingen “Hjemme hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk lidelse”. Innledninger ved mennesker med egne erfaringer fra det å leve med psykisk sykdom. Ordstyrer er Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum og prosjektleder for utstillingen. Mer informasjon

Nasjonalmuseet

Søndag 21. mai: Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design har gratis adgang til alle visningssteder. Mer informasjon

Norsk Luftfartsmuseum

Søndag 21. mai kl. 14.00: Foredrag om Partnair-ulykken ved Finn Heimdal og Grete Myhre som ledet undersøkelsene og hadde oppfølgingen av de pårørende etter en av Norges verste flyulykker. Partnair-ulykken og undersøkelsen som fulgte, fikk markant betydning for sikkerheten i luftfarten både nasjonalt og internasjonalt. Mer informasjon

Den internasjonale museumdagen

Den internasjonale museumsdagen arrangeres hvert år rundt 18. mai på initiativ fra ICOM. Årlig deltar rundt 35.000 museer i over 140 land med forskjellige markeringer av denne dagen. Norsk ICOM har valgt å legge markeringen til søndag 21. mai.

I 2017 er temaet museer og omstridte historier – å fortelle det ufortalte i museer.   Temaet fokuserer på museenes rolle som aktive samfunnsaktører. Museene kan løfte frem emner som har vært glemt eller skjult og stille spørsmål ved etablerte sannheter.  Dette kan gi ny innsikt og nye perspektiver som kan bidra til økt forståelse og en positiv samfunnsutvikling.

 

Les mer om den internasjonale museumsdagen på ICOMs side for dagen.

Her kan du også registrere programmet til ditt museum.