icomkort

Kontingent 2017

Kontingent 2017

Faktura for kontingentinnbetaling er nå utsendt på e-post til våre medlemmer.  Vi ber deg derfor sjekke e-postboksen (også den for useriøs e-post). Hvis du ikke har oppgitt e-postadresse til Norsk ICOM , eller du har oppgitt en adresse du ikke bruker lengre, ber vi deg sende din aktuelle e-postadresse til: sekr@norskicom.no