Kategoriarkiv: Medlemsinformasjon

Den internasjonale museumsdagen

 

Den internasjonale museumsdagen markeres ved ved norske museer 21. mai

Norsk ICOM har oppfordret  norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen  søndag 21. mai. Norsk Teknisk Museum, Nasjonalmuseet og Norsk Luftfartsmuseum byr på følgende:

Norsk Teknisk Museum

Søndag 21. mai Kl. 14: Panelsamtale i utstillingen “Hjemme hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk lidelse”. Innledninger ved mennesker med egne erfaringer fra det å leve med psykisk sykdom. Ordstyrer er Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum og prosjektleder for utstillingen. Mer informasjon

Nasjonalmuseet

Søndag 21. mai: Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design har gratis adgang til alle visningssteder. Mer informasjon

Norsk Luftfartsmuseum

Søndag 21. mai kl. 14.00: Foredrag om Partnair-ulykken ved Finn Heimdal og Grete Myhre som ledet undersøkelsene og hadde oppfølgingen av de pårørende etter en av Norges verste flyulykker. Partnair-ulykken og undersøkelsen som fulgte, fikk markant betydning for sikkerheten i luftfarten både nasjonalt og internasjonalt. Mer informasjon

Den internasjonale museumdagen

Den internasjonale museumsdagen arrangeres hvert år rundt 18. mai på initiativ fra ICOM. Årlig deltar rundt 35.000 museer i over 140 land med forskjellige markeringer av denne dagen. Norsk ICOM har valgt å legge markeringen til søndag 21. mai.

I 2017 er temaet museer og omstridte historier – å fortelle det ufortalte i museer.   Temaet fokuserer på museenes rolle som aktive samfunnsaktører. Museene kan løfte frem emner som har vært glemt eller skjult og stille spørsmål ved etablerte sannheter.  Dette kan gi ny innsikt og nye perspektiver som kan bidra til økt forståelse og en positiv samfunnsutvikling.

 

Les mer om den internasjonale museumsdagen på ICOMs side for dagen.

Her kan du også registrere programmet til ditt museum.

Bli med i fellesskapet

Alle museer og personer med museumstilknytning som fyller ICOMs kriterier, kan søke medlemskap i ICOM. Man blir da medlem av ICOM internasjonalt samt av den nasjonale komitéen.Individuelle medlemmer kan (og bør) i tillegg også tilslutte seg en av de internasjonale fagkomitéene, ut fra eget interessefelt.

Personlig medlemskap kan innvilges personer som enten:

  1. er heltids- eller deltidstilsatt i et museum,
  2. er pensjonert fra slik stilling, eller
  3. har arbeid med museumstilknyttede oppgaver (begrenset tilgang til medlemskap).

Institusjonsmedlemskap kan innvilges museer som arbeider i samsvar med ICOMs definisjon av et museum.

Søknad om medlemskap: Ta utskrift av søknadsskjemaet, fyll ut og send til

Norsk ICOM
Universitetsgt 14
0164 Oslo.

Skjemaet må fylles ut på engelsk, fordi det skal videresendes til sekretariatet i Paris. Merk at av hensyn til styrebehandlingen i Norge skal stillingsbetegnelsen (position) også angis på norsk.

Oppgi også hvilken fagkomité du ønsker å tilhøre. Mer informasjon om komitéene finner du på ICOMs hjemmeside.

Der kan du også lese mer om fordelene ved medlemskap. Vi nevner kort: Deltakelse i internasjonale fagmiljøer, gratis eller billigere adgang til museer verden over, reisestøtte til ICOM-konferanser, ICOM-News og ICOM Study Series, rabatt på diverse publikasjoner, m.m.