Alle innlegg av Paal Mork

Den internasjonale museumsdagen

 

Den internasjonale museumsdagen markeres ved ved norske museer 21. mai

Norsk ICOM har oppfordret  norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen  søndag 21. mai. Norsk Teknisk Museum, Nasjonalmuseet og Norsk Luftfartsmuseum byr på følgende:

Norsk Teknisk Museum

Søndag 21. mai Kl. 14: Panelsamtale i utstillingen “Hjemme hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk lidelse”. Innledninger ved mennesker med egne erfaringer fra det å leve med psykisk sykdom. Ordstyrer er Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum og prosjektleder for utstillingen. Mer informasjon

Nasjonalmuseet

Søndag 21. mai: Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design har gratis adgang til alle visningssteder. Mer informasjon

Norsk Luftfartsmuseum

Søndag 21. mai kl. 14.00: Foredrag om Partnair-ulykken ved Finn Heimdal og Grete Myhre som ledet undersøkelsene og hadde oppfølgingen av de pårørende etter en av Norges verste flyulykker. Partnair-ulykken og undersøkelsen som fulgte, fikk markant betydning for sikkerheten i luftfarten både nasjonalt og internasjonalt. Mer informasjon

Den internasjonale museumdagen

Den internasjonale museumsdagen arrangeres hvert år rundt 18. mai på initiativ fra ICOM. Årlig deltar rundt 35.000 museer i over 140 land med forskjellige markeringer av denne dagen. Norsk ICOM har valgt å legge markeringen til søndag 21. mai.

I 2017 er temaet museer og omstridte historier – å fortelle det ufortalte i museer.   Temaet fokuserer på museenes rolle som aktive samfunnsaktører. Museene kan løfte frem emner som har vært glemt eller skjult og stille spørsmål ved etablerte sannheter.  Dette kan gi ny innsikt og nye perspektiver som kan bidra til økt forståelse og en positiv samfunnsutvikling.

 

Les mer om den internasjonale museumsdagen på ICOMs side for dagen.

Her kan du også registrere programmet til ditt museum.

Difficult Issues in Museums

21. – 23. september 2017 arrangerer ICOM Tyskland sammen med de nordiske ICOM-komiteene en konferanse om vanskelige historier ved museene. Konferansen holdes i Helsingborg, og vi håper på god oppslutning fra norske ICOM-medlemmer.

Norske ICOM-medlemmer kan søke om kr. 1.500 i reisestøtte for deltagelse på konferansen. Søknadsfrist 1. september.

For mer informasjon:
Se konferansens egen nettside.
Sjekk også  konferansens blogg

Foto: @ Fotolia, Kantver

Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn

ICOMs etiske regelverk er skrevet som et sett med grunnregler for museer og museumsansatte. Reglene er anerkjent og akseptert blant museer over hele verden og står som et referanseverk i bransjen. Mange land henviser til ICOMs etiske regelverk i sine museumspolitiske retningslinjer. Men museer er forskjellige, og de arbeider med svært ulike temaer. Et sett med regler som skal være gyldige for museer i hele verden, kan ikke gi utdypende rettledning for alle de problemstillinger musene arbeider med. Dette åpner for et behov for utdyping.

Museenes samfunnsrolle er i utvikling, og dette reiser nye etiske problemstillinger. I Norsk ICOM har vi sett at dette kan gi nye utfordringer i forhold til samtidsdokumentasjon av kontroversielle temaer, spesielt når man presenterer enkeltpersoners historie. Derfor har vi invitert en gruppe forfattere til å utdype dette temaet. Vi har også spurt ansatte ved norske museer om hvordan de arbeider med slike problemstillinger og hvilke erfaringer de har gjort seg. Resultatet er denne publikasjonen. Redaksjonskomiteen har bestått av to av Norsk ICOMs styremedlemmer, Kathrin Pabst og Eva D. Johansen, samt Executive Councils representant i ICOMs etiske komité, Merete Ipsen.

I boka finner man syv artikler som både oppsummerer status quo i Norge i dag og gir innblikk i arbeidet bak kulissene i fire utvalgte museer; Perspektivet Museum, Ryfylkemuseum, Gjenreisningsmuseet og Glomsdalsmuseet. En egen artikkel oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse blant museumsansatte i Norge i slutten av 2015: Hvor utbredt er arbeidet som aktiv samfunnsaktør? Hvor viktig er personlige fortellinger i denne sammenhengen? Hvilke utfordringer opplever de ansatte som mest krevende å forholde seg til – og er resultatene verdt strevet?

Konkret finner du følgende artikler:

  1. Innledning: Museer som aktive samfunnsaktører av Kathrin Pabst, Eva D. Johansen og Merete Ipsen
  2. Givende, utfordrende og på vei til å bli innarbeidet. Resultater fra en spørreundersøkelse av Kathrin Pabst
  3. “Æ bruke ikkje å snakke så høgt om de her tingan” av Marianne A. Olsen
  4. Islam i bedehusland av Roy Høibo
  5. “Gråsoner” og “vrengte hjerter?” Tidsvitner og arkivmateriale som kilder til historieforskning på museum av Heidi Stenvold og Nina Planting Mølmann
  6. “Latjo drom” – den gode reisen? Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taterens kultur og historie av Mari Østhaug Møystad
  7. Fra ICOMs etiske regelverk mot en ny museumsetikk? av Kathrin Pabst

Norsk ICOM inviterer museumsansatte til å bruke denne publikasjonen i sitt arbeid – og til å fortsette diskusjonen rundt etiske utfordringer. Vi i Norsk ICOM har tatt for oss ett tema. Samfunnet er i stadig endring, og dette reiser nye problemstillinger i museene. Dette gir grunnlag for nye diskusjoner – og kanskje behov for andre utdypinger av det etiske regelverket.

Last ned publikasjonen her: NyeRelasjoner

Download English Version NewRelations

ICOMs Generalkonferanse 2016

ICOM arrangerer sin generalkonferanse i Milano 3. – 9. juli 2016. Generalkonferansen samler flere tusen museumsansatte fra hele verden. Her møtes også ICOMs internasjonale komiteer som tilbyr et bredt faglig program med foredrag, museumsbesøk og ekskursjoner knyttet til komiteenes fagområder.

Nordisk mottagelse

Vi ønsker å styrke det nordiske samarbeidet i ICOM, og Norsk ICOM og de andre nordiske ICOM-komiteene har slått seg sammen om å arrangere en felles mottagelse i Milano. Det norske konsulatet har funnet et sted vi kan samles.

Vi møtes på Palazzo delle  Stelline 6. juli 2016 fra kl. 18 til 20. Alle nordiske ICOM-medlemmer ønskes velkommen til en felles samling.

http://www.stellinecaffe.it/contatto.htm

PS: Dette ligger ikke langt fra konferansesenteret – og det ligger på veien til Domkirken – så de som skal på konserten kan få med seg begge deler.

Les mer om generalkonferansen på konferansens egen nettside. MICO-milan