Alle innlegg av Paal Mork

Museums and cultural landscapes

ICOM Milano 2016, Jean Aase.

ICOMs 24de generalkonferanse ble holdt I Milano i tidsrommet 3. – 9. juli i år. Det var et gigantarrangement med over 4 000 delegater, fagutstillere og representanter for den stedlige organisasjonen. Alt og alle fikk plass i under det bølgende metalltaket til Milanos enorme konferansesenter MiCo, et eksempel på moderne italiensk arkitektur som egentlig lignet ikke så rent lite på et forstørret «bjørnedyr». Fortsett å lese Museums and cultural landscapes

Working together gives better returns      

ICOM Milano 2016, Anette Maartmann-Moe, Avdelingsleder Forretningsdrift, Kulturhistorisk Museum, UiO.

Flere byer lanserer for tiden bykort eller citycard. Oslo har markedsført OsloPass i flere år og i denne artikkelen reflekterer jeg rundt ICOM MPR konferansen og foredraget «Working together gives better returns», av Björn Stenvers, medlem av ICOM MPR Holland. Björn Stenvers er leder for The foundation of the Official Museums of AmsterdamHans innlegg var relatert til citycards og samarbeidsprosjekter blant kulturinstitusjonene i byen for å markedsføre Amsterdam og Holland som reisemål: Fortsett å lese Working together gives better returns      

Norsk ICOMs fagdag 11. april 2018

Towards new relations between the museum and society – and Sami perspectives

Onsdag 11. april inviterer Norsk ICOM til en fagdag med nye perspektiver på museumsetikk som tema. Innlegg holdes av forfatterne bak boken “Mot nye relasjoner mellom museer og samfunn”.  I tillegg settes fokus på samiske perspektiver.  ICOM-medlemmer fra hele Norden er invitert til fagdagen, arbeidsspråket er derfor engelsk.

Fagdagen etterfølges av konferansen “You shall be heard!?” – A conference about how (not) to share personal narratives  12. og 13. april i regi av av Vest-Agdermuseet.

Dette gir mulighet til tre dager med fokus på museenes samfunnsrolle!

Meld deg på fagdagen ved å sende en e-post til: e.breie@vestagdermuseet.no 

Pris for fagdagen er kr. 550,- som inkluderer lunch.

PROGRAM – FAGDAG NORSK ICOM

ONSDAG, 11. APRIL 2018 , Scandic Bystranda Kristiansand 

09:00 – 09:15: Registration
09:15 – 9:30 Welcome by ICOM Norway and Vest-Agdermuseet

09:30 – 10.10 Eero Ehanti, ICOM Finland: “Discussion about museum ethics in Finland”
10:10 – 10:50 Cecilia Dahlbäck, Sveden: “How to read this silence? Ethical challenges concerning stigmatized heritage sites”
10:50 – 11:30 Roy Hoiby, Ryfylke Museum, Norway: “Islam in Bible group country”
11:30 – 12:00 Panel discussion and questions

12:00 – 12:30 Lunch – Scandic Kristiansand Bystranda

12:30 – 13:10 Heidi Stenvold and Nina Planting Mølmann, Museum of Reconstruction:
“Grey Zones” and “Hearts Turned Inside Out?”
Contemporary eyewitnesses and archival material as sources for historical research in the museum
13.10 – 13:50 Mari Moystad, Glomdalsmuseet:
Latjo drom ” – the good journey?  The Glomdal Museum’s engagement with the culture and history of the Travellers
13:50 – 14:30 Birgitta Fossum, Saemen Sijte and Board member, ICOM Norway: Post-Bååstede – what happens next? Repatriation of Sami objects

14:30 – 15:00 Coffee break

15:00 – 15:45 Panel discussion and questions  

Evening program for ICOM Nord board members:
16:00 – 17:30 ICOM Nord meeting at Scandic Bystranda Kristiansand
19:00 Dinner at Mother India

“YOU SHALL BE HEARD!?” A conference about how (not) to share personal narratives

You_shall_be_heard_2018-1

For registration, see the Conference site.

Thursday 12 April, Kilden Kristiansand

POLITICAL CHANGES IN EUROPE AND THE CONSEQUENCES FOR CULTURAL ACTORS

09:00 Registration and coffee/tea

09:30 Welcome and introduction

09:45 Taja Vovk van Gaal «Academic independence of History Museums: reality or utopia?»

10:45 Piotr Majewski «Why is the Second World War so hot a question in Poland? The case of the Museum of the Second World War in Gdansk»

11:45 Questions and discussion

12:15 Lunch

PERSONAL NARRATIVES – WHY AND HOW TO GIVE INDIVIDUALS A LOUDER VOICE

13:00 Introduction

13:15 Françoise Davoine «Whereof one cannot speak,
one cannot help showing what cannot be said»

14:15 Peder Kjøs, psychologist, known from a national TV show reflects on how sharing one fears and feelings of shame can contribute to healing prosesses and how to react in the best possible way

15:15 Coffee break

15:45 Lis-Mari Hjortfors «Narrative and cultural safety in a lulesami community – If you talk and someone listen»

16:45 Closing questions and discussion

EVENING PROGRAM

18:00 Philosophy-inspired dinner with philosopher Henrik Syse

Friday 13 April, Scandic Bystranda Kristiansand

LOCAL SOCIETIES AND DIFFICULT ISSUES

09:00 Registration and coffee/tea

09:20 Welcome and introduction

09:30 Heledd Fychan «Participation at the heart of Museums: the Museums Change Lives campaign and how it resonates globally»

10:30 Bernadette Lynch «Talking the talk… The benefits, opportunities, challenges and limitations of opening up dialogue in museums»

11:30 Questions and discussion

12:00 Lunch buffet

13:00-14:45 PARALLEL WORKSHOPS

A Heledd Fychan A workshop on participation and how museums can change lives

B Bernadette Lynch A workshop on how to open up dialogue in museums

C To be announced A workshop on interview techniques and ethics

14:45 Coffee break

15:00 Closing questions and discussion

Norsk ICOM søkte om ICOMs Generalkonferanse

De tre aktuelle kandidatbyene for ICOMs Generalkonferanse 2022 var Alexandria, Oslo og Praha. Etter avstemming ble Alexandria valgt som arrangørby.

Norsk ICOM gratulerer Alexandria med vertskapet for ICOMs generalkonferanse, og vi ser frem til ICOMs første generalkonferanse i Afrika.

Norsk ICOM i samarbeid med Museumsforbundet, VisitOslo og museene i Oslo lanserte Oslo som kandidat med bakgrunn i at både Munchmuseet og Nasjonalmuseet kommer med nye bygg, og ICOMs Generalkonferanse er en unik  mulighet til å presentere dem for internasjonal museums- og kulturbransje. Konferansen ville også gitt et løft for det faglige arbeidet i museene.

Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund
Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund

Den internasjonale museumsdagen

Den internasjonale museumsdagen markeres ved ved norske museer 20. – 21. mai

Norsk ICOM har oppfordrer  norske museer til å markere den internasjonale museumsdagen  søndag 20. eller mandag 21. mai.

Den internasjonale museumsdagen arrangeres hvert år rundt 18. mai på initiativ fra ICOM. Årlig deltar rundt 35.000 museer i over 140 land med forskjellige markeringer av denne dagen. Norsk ICOM har valgt å legge markeringen i 2018 til pinsehelgen 20. –  21. mai.

I 2018 er temaet Hyperconnected Museum – nye tilnærminger, nytt publikum. Temaet henspeiler på museenes nye digitale hverdag, og at vi kan nå nye målgrupper gjennom nye kanaler. Museene har de senere år gjort sine samlinger langt mer tilgjengelige gjennom digitale kanaler. Samtidig kan museene nå et langt større publikum på nettet enn de som fysisk besøker museene. Årets internasjonale museumsdag fokuserer på de nye mulighetene den digitale sammenkoblingen kan gi, og Norsk ICOM oppfordrer norske museer til å markere dette 20. – 21. mai.

Les mer om den internasjonale museumsdagen på ICOMs side for dagen.

Her kan du også registrere programmet til ditt museum.

Difficult Issues in Museums

21. – 23. september 2017 arrangerer ICOM Tyskland sammen med de nordiske ICOM-komiteene en konferanse om vanskelige historier ved museene. Konferansen holdes i Helsingborg, og vi håper på god oppslutning fra norske ICOM-medlemmer.

Norske ICOM-medlemmer kan søke om kr. 1.500 i reisestøtte for deltagelse på konferansen. Søknadsfrist 1. september.

For mer informasjon:
Se konferansens egen nettside.
Sjekk også  konferansens blogg

Foto: @ Fotolia, Kantver