Alle innlegg av Håkon Reiersen

Avstemning om ny museumsdefinisjon utsatt

Hva er et museum i dag? Ved ekstraordinær generalforsamling i Kyoto i starten av september skulle det stemmes over et forslag til fornying av ICOMs museumsdefinisjon. Forslaget har blitt utarbeidet i løpet av de siste årene i regi av danske Jette Sandahl. Selv om prosessen har vært omfattende og er basert på mange hundre innspill, har forslaget møtt sterk kritikk. Mens støttespillerne mener forslaget er fremtidsrettet og forankret i en god og demokratisk prosess, fremhever motstandere at motargumenter ikke har blitt hørt og at den nye definisjonen tar for lite hensyn til museenes kjerneoppgaver. Etter mange timers debatt i Kyoto ble det besluttet å utsette avgjørelsen til juni 2020. På denne måten får medlemmer og nasjonalkomitéer større rom for å diskutere denne viktige saken forut for valget.

Mer info på ICOMs nettsider

Call for papers: Curating climate change. Oslo, 28-29 October 2019

CALL FOR PAPERS

WORKSHOP: CURATING CLIMATE CHANGE

How do we narrate climatic change in a museum environment and initiate dialogue across its stakeholders? How can museums become ‘contact zones’ where science and education, activism and entertainment, debate and tourism interact productively?

This international workshop is free of charge and will take place in Oslo’s botanical garden, the site of the new Climate House (Klimahuset) to be opened in 2020. The event is funded by the Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) as a long-term collaboratory research project.

Subject to pending funding agreements, travel grants might be available for some applicants. Please send your one-page summary of your presentation and short CV by 15th August 2019 to: bergsveinn.thorsson@ikos.uio.no

Organisers: Prof Brita Brenna (University of Oslo), Prof Dominik Collet (Oslo School of Environmental Humanities), Torkjell Leira (Klimahuset Oslo), Morien Rees (ICOM’s working group on sustainability), Bergsveinn Thorsson (University of Oslo).

Call for papers – Full text (PDF)

Call for papers – Entry on Facebook.com/NorskICOM