Call for paper: Nordiske perspektiver om historiske bygg

The Danish Network for House Museums har tatt initiativ til et stort bokprosjekt som vil gå over de neste årene.  Resultatet vil bli en antologi med foreløpig tittel Historic House Museums: Nordic Perspectives. Antologien skal presentere en bredde av perspektiver om historiske bygg i de nordiske landene: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøyene og Island. Boken vil belyse hvordan de nordiske landene forstår, definerer, bevarer, stiller ut, håndterer og formidler historiske bygg. Dette inkluderer alt fra gårdshus, herregårder, kunstnerhjem, bunkermuseer, friluftsmuseer, og andre typer historiske bygg som har blitt bevart og hvor mennesker har levd i korte eller lengre perioder.

The Danish Network inviterer nå forfattere til å skrive om perspektiver som:

  • Preservation & conservation
  • Visitor communication and public access
  • Community and identity issues
  • Material, Immaterial or hybrid perspecitves
  • Collection interpretation & narratives
  • Organisational perspectives & issues
  • What is a house museum

Noe for deg? Send inn ditt artikkelforslag på 1/2-2 sider innen 1.okotober 2024.

Les mer om antologien og krav for innsending her.

Legg igjen en kommentar