Stikkordarkiv: internasjonal museumsdag

Bli med på markeringen av den internasjonale museumsdagen 2024!

 18. mai er den internasjonale museumsdagen og i år er temaet “Museums for Education and Research”.  Med temaet ønsker ICOM å tydeliggjøre museene som dynamiske kunnskapsinstitusjoner for læring, utforskning og kulturforståelse.

Den internasjonale museumsdagen er etablert av ICOM og har blitt markert årlig i over 45 år. Siden 2020 har markeringen tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. I år tar temaet utgangspunkt i

  • Mål 4: God utdanning – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
  • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur – Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

ICOM inviterer alle til å se for seg en fremtid hvor kunnskapsdeling overgår barrierer og hvor innovasjon forenes med tradisjon. Sammen undersøker vi kunnskapsrikdommen museene tilbyr og bygger en mer informert og inkluderende verden!
Les mer om IMD 2024 her

IMD_Poster_En_RGB

Årets plakat er designet av Gabor Palotai (Gabor Palotai Design) og illustrer mangfoldet av kunnskap som formidles i museene og ut i verden. Den abstrakte komposisjonen er en visuell metafor for det enorme magasinet av informasjon som finnes i museene, klart for å bli utforsket og delt.

Alle museer som deltar på den internasjonale museumsdagen er velkomne til å bruke plakaten og tilpasse den til eget bruk. Målet er å ha så mange forskjellige versjoner som mulig som representerer de ulike museenes praksiser. Del din plakat på sosiale medier med #IMD2024
Last ned plakaten her