F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen.

Innkalling til årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2024
Onsdag 24.april kl. 08:30 – 09:30, Quality Hotel Ramsalt, Bodø.

Møtet avholdes i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet 22.–24. april.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds øvrige program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 19.04
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 24.04.24.

AGENDA:

Sak 1-2024: Valg av dirigent og protokollkomité
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2024: Årsmelding 2023
Årsmelding 2023 her

Sak 3-2024: Rekneskap 2023
Regnskap 2023 her

Sak 4-2024: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOM sine arbeidsmål:
1. Styrke vår internasjonale deltaking gjennom å stimulere norske museer og
tilsette til aktivt å delta i internasjonale aktivitetar og komitéarbeid.
2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovleg handel med
kulturarv.
4. Medverke til ein generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både
enkeltpersonar og institusjonar.

Sak 5-2024: Orientering om prosjekt
– Arkiv
– Etisk regelverk
– Tilbakeføring av samisk kulturarv
-Implementering av det etiske regelverket ved norske museer

Sak 6-2024: Eventuelle forslag og saker fremja av medlemene eller styret
– Innmeldt sak frå Svalbard Museum vedrørande bruken av kulturarv i omsetjinga av den nye museumsdefinisjonen.

Sak 7-2024: Val av styre, revisor og valkomité
Valgkomiteens innstilling 2024 her

Sak 8-2024: Val av kommande årsmøtestad, 2025

Legg igjen en kommentar