Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund

Norsk ICOM søker om ICOMs Generalkonferanse

Norsk ICOM i samarbeid med Museumsforbundet, VisitOslo og museene i Oslo søker om å holde ICOMs Generalkonferanse i 2022. Planen er å ha konferansen ved Norway Convention Center 27. juni – 2- juli 2022 og legge en rekke aktiviteter til museer i Oslo og omegn.

En viktig årsak er at både Munchmuseet og Nasjonalmuseet kommer med nye bygg, og ICOMs Generalkonferanse er en unik  mulighet til å presentere dem for internasjonal museums- og kulturbransje. Konferansen vil også gi et løft for det faglige arbeidet i museene.

De tre aktuelle kandidatbyene er Alexandria, Oslo og Praha. I juni skal en av disse velges som arrangør for konferansen. Oslo er avhengig av finansiell støtte fra stat og kommune for å kunne gjennomføre konferansen.

Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund
Oslo bygger kulturbygg i stor stil. Her nye Deichmanske biblotek og Munchmuseet. Foto: VisitOslo / Tord Baklund

Legg igjen en kommentar