Stikkordarkiv: etikk

Etikkdebatt 6.juni: “Museums in the Field – Museum & “Rurality”” (Zoom)

Bli med på etikkdebatten “Museums in the Field – Museum & “Rurality””: What role do museums have to play in meeting the objectives of territorial equity and cultural democratisation, and how can they contribute to ‘build society’, as close as possible to the individual? Les mer her

Tid: torsdag 6.juni, kl.18:00-20:30
Sted: zoom – bli med her
ID: 828 4164 7999 // Kode: 595698
Debatten blir simultanoversatt til engelsk, spansk og fransk.

Program

 

Offisiell åpning ved

Charles Personnaz, Director of the Institut national du patrimoine

Émilie Girard, Chair of ICOM France

Innledere:

Claire Delfosse, Professor of Geography at the University of Lyon 2

Laurent Sébastien Fournier, Professor of Anthropology at the Université Côte d’Azur, Chair of the Scientific Council of the Salagon Garden Museum

Marie Lecasseur, Head of the Conservation and Development of Heritage and Museums Department of Meuse

Elie Senguedé Ngalang, Chair of ICOM Chad

Selma Toprak-Denis, Deputy Director of Public Affairs, Head of the Cultural Mediation Department, Centre Pompidou – Paris

Moderator: Annabelle Ténèze, Director of the musée du Louvre-Lens

 

 

Engelsk utgave av etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene for norske museer har blitt oversatt til engelsk: Open, Inclusive, Transparent, and Professional.

Utgangpunktet for de etiske retningslinjene er ICOMs Code of Ethics. I 2019 startet Norsk ICOM og Norges museumsforbund samarbeidet om å lage en konkretisering av ICOMs museumsetiske retningslinjer tilpasset behov ved norske museer i dag. Det ble etablert ekspertgrupper og medlemmene i Norsk ICOM og Museumsforbundet ble inkludert i høringsrunder underveis. Utkast til retningslinjer ble også behandler på årsmøter i Norges museumsforbund og Norsk ICOM. Arbeidet med de etiske retningslinjene ble ferdigstilt og publisert i 2022.

Implementering av etiske retningslinjer i museene

Det pågår et generasjonsskifte i museene og det kommer mange nye museumsansatte inn i museene. Flere av disse kommer i tillegg fra andre bransjer eller deler av kulturlivet som ikke kjenner til ICOMs etiske regelverk. Norsk ICOM og Museumsforbundet samarbeider om å tilby etikkseminar for styrer og ansatte i museene. Oppstart av en testperiode er høsten 2024. Museer som ønsker å delta i testperioden kan melde sin interesse til sekr@icom-norway.com

Det har også blitt gjort endringer i den norske utgaven for økt lesbarhet.

Forside open-inclusive-transparent-and-professional-icom-norway-nmf-2024