Alle innlegg av Marie Skoie

Konkretisering av ICOMs etiske regelverk er klar

I 2019-2021 har det vært jobbet med konkretisering av ICOMs Code of Ethics for arbeidet ved museer i Norge. En redaksjonskomité og 30 museumsansatte, med spisskompetanse i ett av ti sentrale arbeidsområder som Norges museumsforbunds (NMFs) og Norsk ICOMS medlemmer har meldt inn, har utarbeidet et arbeidsdokument. Alle museumsansatte har vært invitert til å kommentere utkast gjennom flere høringsrunder. NMF og i Norsk ICOM vedtok de konkretiserte retningslinjene på årsmøtene i 2021. Her er resultatet.

Etiske retningslinjer 2022

Fem forslag til ny museumsdefinisjon

Det foreligger nå hele fem forslag til ny museumsdefinisjon som skal vurderes videre før endelig beslutning på ICOMs generalkonferanse i Praha i august. Les forslagene her. Frist for innspill til ICOM er 10. april. Innspillsdokumentet fra ICOM kan leses her.

Etter forrige generalforsamling i 2019 har ICOM jobbet grundig og metodisk med forslag til en ny og definisjon, bl.a. gjennom en rekke åpne webinarer som alle medlemmer har kunnet delta på. Den nye definisjonen kan bli en av de fem forslagene, eller en kombinasjon av disse.

Norsk ICOM vil sende et innspill 10. april og mottar gjerne synspunkter innen dette. Send i tilfelle e-post til Norsk ICOMs styreleder Atle Ove Martinussen: atleove58@gmail.com

Vi minner om påmeldingen til  generalkonferansen i Praha https://prague2022.icom.museum/ og muligheten til å søke reisestøtte fra Norsk ICOM innen 15. april.

Styret i Norsk ICOM etter årsmøtet 2022

Styreleder: Atle Ove Martinussen

Styremedlemmer:

Birgitta Fossum, Saemen Sijte

Charis Gullickson, Nordnorsk Kunstmuseum

Håkon Roland, Kulturhistorisk museum, UiO

Marie Skoie, Norsk Folkemuseum

Harald Høiback, Forsvarets museer

Lasse Tjønnøy, Norsk Luftfartsmuseum

F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen.
F.v. Marie Skoie, Harald Høiback, Lasse Tjønnøy, Birgitta Fossum og Atle Ove Martinussen. Foto: Liv Ramskjær

Valgkomiteen har bestått av Hans Philip Einarsen, Kathrin Pabst og Erling Kjærnes.

Innkalling årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte for Norsk ICOM 2022 torsdag 7. april kl. 09 – 10.

Årsmøtet holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte i Skien. For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets nettside.

Det er mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 06.04 på
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 07.04.22.

Agenda:

Sak 1-2022: Valg av dirigent og protokollkomite
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-2022: Årsmelding 2021

Sak 3-2022: Regnskap

Sak 4-2022: Budsjett, herunder arbeidsmål og kontingent

Norsk ICOMs arbeidsmål:

  1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
  2. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  3. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  4. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Sak 5-2022 Orientering om oppfølging av det oppdaterte etiske regelverket «Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer»

 Sak 6-2022: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

Sak 7-2022: Valg av styre, revisor og valgkomite

Sak 8-2022: Valg av kommende årsmøtested, 2023

Sakspapirer:
Agenda årsmøte 2022
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Valgkomiteens innstilling 2022

 

Innkalling årsmøte 2021

Velkommen til digitalt årsmøte for Norsk ICOM 2021
t
orsdag 29. april kl. 15:00 – 16:00

Årets årsmøte holdes sammen med Norges Museumsforbunds nasjonale museumsmøte. På grunn av koronasituasjonen blir årsmøtet gjennomført digitalt.

Vi gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å delta på årsmøtet i Norsk ICOM uten å melde seg på Norges Museumsforbunds program.

For påmelding og informasjon om det nasjonale museumsmøtet, se Museumsforbundets nettside.

Stemmefullmakt:
I henhold til vedtektene §14 kan hver stemmeberettiget møte med stemmefullmakt for inntil to fraværende medlemmer. Fullmakten må inneholde opplysningene nedenfor og sendes senest 28.04 på
e-post til birgitta.fossum@saemiensijte.no
– Undertegnede medlem (oppgi ICOM medlem nr.) gir med dette (navn)  fullmakt til å stemme for meg på årsmøtet i Norsk ICOM 29.04.21.

AGENDA
Sak 1-21: Valg av dirigent og
 protokollkomite.
Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle fullmakter

Sak 2-21: Årsmelding 2019

Sak 3-21: Regnskap

Sak 4-21: Budsjett, herunder resultatmål, handlingsmål og kontingent

Norsk ICOMs arbeidsmål:

  1. Styrke vår internasjonale deltakelse gjennom å stimulere norske museer og ansatte til aktivt å delta i internasjonale aktiviteter og komitearbeid.
  1. Videreutvikle arbeidet med museumsetikk.
  2. Videreføre arbeidet med Blue Shield og arbeidet mot ulovlig handel med kulturarv.
  1. Medvirke til en generell kompetanse- og kvalitetsutvikling for både enkeltpersoner og institusjoner.

Sak 5-21 Orientering om prosjektet «Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer»
Utkast til etiske retningslinjer blir behandlet på årsmøtet til NMF. Eventuelle innspill må fremmes der. På årsmøtet i Norsk ICOM vil prosessen og arbeidet med de etiske retningslinjene bli presentert og årsmøtet kan gi sin tilslutning.

Sak 6-21: Eventuelle forslag og saker fremmet av medlemmene eller styre

Sak 7-21: Valg av styre, revisor og valgkomite

Sak 8-21: Valg av kommende årsmøtested2022

Sakspapirer:

Agenda årsmøtet 2021
Årsmelding 2020
Regnskap 2020
Budsjett 2022

Årsplan 2021
Konkretisering av ICOMs etiske retningslinjer
Valgkomiteens innstilling